Rozstrzygnięcie przetargu pn.: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie. 

 

  

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95, 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

Wybrano ofertę:

dla zadania pn.: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie. 

Konsorcjum Spółek: 

1. WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZALNIA ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław   - Pełnomocnik Konsorcjum

 2. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 41

55-120 Oborniki Śląskie  - Uczestnik Konsorcjum

Cena oferty – 3 466 450,56 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

Razem [pkt]

 

1

 

Konsorcjum Spółek: 

1.       WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZALNIA ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

- Pełnomocnik Konsorcjum 

2.       ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 41

55-120 Oborniki Śląskie

- Uczestnik Konsorcjum

100,00

 

 

 

100,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-06-12

   Z A S T Ę P C A   B U R M I S T R Z A

 

                                                                                        -mgr Karol Kos-

 


Liczba odwiedzin : 569
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-06-12 14:09:15
Czas publikacji: 2013-06-12 14:09:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak