Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO "MÓJ RYNEK" W GMINIE OBORNIKI śLĄSKIE 

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO „MÓJ RYNEK” W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE.


 

 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO „MÓJ RYNEK” W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO „MÓJ RYNEK” W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "MIRS"

56-400 Oleśnica

Spalice, ul. Kasztanowa 3

Cena oferty - 2 029 151.39 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "MIRS"

Spalice, ul. Kasztanowa 3

56-400 Oleśnica

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik

Mickiewicza 24

56-160 Wińsko

(5)

  277,02

 

 

 

 

 

 

  277,02

1

KBW – DEVELOPMENT

 Sp. z o.o.

ul. Siemianicka 16/2

55-120 Oborniki Śląskie

(4)

  265,17

 

 

 

 

 

 

  265,17

1

PPUH "STYROBUD"

Spółka z o.o.

Wilczyn, ul. Obornicka 24

55-120 Oborniki Śląskie

(3)

  234,00

 

 

 

 

 

 

  234,00

1

"EKOFLOR" Tomasz Karpierz

ul. Szczepińska 8/43

53-655 Wrocław

(2)

  227,49

 

 

 

 

 

 

  227,49

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-06-28

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 


Liczba odwiedzin : 644
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-06-28 14:26:54
Czas publikacji: 2013-06-28 14:26:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak