Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Świadczenie usługi dowożenia uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych. 

 

  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Świadczenie usługi dowożenia uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iz na podstawie art. 93ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiajacy był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi dowożenia uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych z powodu:

cena przewyższa przeznaczoną kwotę.

Jednocześnie zawiadamiamy, iz wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi sie w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

UZASADNIENIE

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony wpłynęły oferty, których wartość przekroczyła kwotę założoną w budżecie Gminy Oborniki Śląskie. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

                                                                                                                                                               Zamawiający:

                                                                                                                                                        Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                                               mgr Karol Kos

 


Liczba odwiedzin : 572
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-07-02 15:52:01
Czas publikacji: 2013-07-02 15:52:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak