Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH – ETAP I. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH – ETAP I.

 
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH – ETAP I.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH – ETAP I

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego 45

Cena oferty - 762 420.69 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

(5)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

Przedsiębiorstwo Usługowe EKOLAS Witold Boratyński

ul. Kasztanowa 21

63-421 Przygodzice

(4)

  296,91

 

 

 

 

 

 

  296,91

1

Pracownia Architektury Krajobrazu, mgr Małgorzata Wilczak

Nowosielce 6A

55-120 Oborniki Śląskie

(6)

  255,81

 

 

 

 

 

 

  255,81

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "KAMAR" Krzysztof Marach

Przybyszewo, ul. Wiejska 23

64-100 Leszno

(1)

  233,55

 

 

 

 

 

 

  233,55

1

PARK-M Sp. z o.o.

ul. Piaski 12

33-340 Stary Sącz

(2)

  229,86

 

 

 

 

 

 

  229,86

1

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI BUDOWLANYCH Ryszard Wielebski

ul. Dąbrowskiego 3b

64-100 Leszno

(3)

  176,79

 

 

 

 

 

 

  176,79

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-07-12

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

-mgr Karol Kos-

 


Liczba odwiedzin : 575
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-07-12 13:39:22
Czas publikacji: 2013-07-12 13:39:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak