Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE PROJEKTÓW CHODNIKÓW W DROGACH WOJEWÓDZKICH W MIEJSCOWOŚCIACH: ZAJĄCZKÓW, PĘGÓW, GOLĘDZINÓW, URAZ 

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
WYKONANIE PROJEKTÓW CHODNIKÓW W DROGACH WOJEWÓDZKICH W MIEJSCOWOŚCIACH: ZAJĄCZKÓW, PĘGÓW, GOLĘDZINÓW, URAZ
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wykonanie projektów chodników w drogach wojewódzkich w miejscowościach: Zajączków, Pęgów, Golędzinów, Uraz..

Wybrano ofertę:

dla zadania: Wykonanie projektów chodników w drogach wojewódzkich w miejscowościach: Zajączków, Pęgów, Golędzinów, Uraz.

Konsorcjum firm: INDRO Jakub Frąckowiak, DROMOST Włodzimierz Frąckowiak

56-320 Krośnice

ul. Polna 10

Cena oferty - 74 500.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

Konsorcjum firm:

INDRO Jakub Frąckowiak, DROMOST Włodzimierz Frąckowiak

ul. Polna 10

56-320 Krośnice

(2)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

Pracownia Projektowania i Nadzoru "DRO-INSTAL"

ul. Świdnicka 24

58-200 Dzierżoniów

(3)

  291,09

 

 

 

 

 

 

  291,09

1

Przedsiębiorstwo Usługowe "PRO-CAD"

Bartłomiej Szczygielski

ul. Pocztowa 1/2

49-340 Lewin Brzeski

(4)

  259,59

 

 

 

 

 

 

  259,59

1

DRO-KOM Damian Geisler

Rościsławice, ul. Łąkowa 8

55-120 Oborniki Śląskie

(1)

  228,06

 

 

 

 

 

 

  228,06

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-07-09

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

-mgr Karol Kos-

 

 


Liczba odwiedzin : 714
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-07-09 11:23:38
Czas publikacji: 2013-07-09 11:23:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak