Rozstrzygnięcie przetargu na: Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych 

 

  

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych Wybrano ofertę:

dla zadania pn.: Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych

    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Sp. z o.o.

    ul. Ścinawska 24

    56-100 Wołów

    Cena oferty: 611 800,00 zł brutto

  – Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

Razem [pkt]

 

1

 

TRANSPORT AUTOBUSOWY

Wiesław Piotrowicz

ul. Piłsudskiego 52

55-120 Osolin

(1)

97,11

 

 

 

97,11

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej w Wołowie Sp. z o.o.

ul. Ścinawska 24

56-100 Wołów

 (2)

100

 

 

 

100

 W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2013-08-01

                ZASTĘPCA  BURMISTRZA

              -mgr Karol Kos-

 

 


Liczba odwiedzin : 565
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-08-01 07:59:55
Czas publikacji: 2013-08-01 07:59:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak