Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH Wojciech Rapp

55-106 Czeszów

Zielona 4

Cena oferty - 75 859.44 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH

Wojciech Rapp

Zielona 4

55-106 Czeszów

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-07-31

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

-mgr Karol Kos-

 


Liczba odwiedzin : 616
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-08-02 14:14:09
Czas publikacji: 2013-08-02 14:14:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak