Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: Budowa Centrum Dydaktyczno-Kulturalnego w Urazie 

 

  

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA URAZ

ul. Wołowska 56, Uraz

55-120 Oborniki Śląskie                                         

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO -KULTURALNEGO W URAZIE Wybrano ofertę:

dla zadania pn.: BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO -KULTURALNEGO W URAZIE

 

ASCOMPLEX  Adam Stążka

ul. Kościuszki 13E/1

56-100 Wołów

 

    Cena oferty: 729 151,47 zł brutto

 

  – Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

Razem [pkt]

 

1

PRO-BUD Janusz Pawłowski i Wspólnicy

Spółka Jawna

ul. Poznańska 12-13

59-220 Legnica

(1)

82,42

 

 

 

82,42

1

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA

Adam Żak

Kłoda 16A/7

64-130 Rydzyna

(2)

78,51

 

 

 

78,51

1

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne

ASSA-TANNHAUSER GATE

Sp. z o.o.

ul. Mielczarskiego 60A

51-663 Wrocław

(3)

71,48

 

 

 

71,48

1

ASCOMPLEX  Adam Stążka

ul. Kościuszki 13E/1

56-100 Wołów

 (4)

100,00

 

 

 

100,00

 W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-09-09

                  Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Urazie

                 Adam Kowalski

 


Liczba odwiedzin : 597
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-09-09 15:35:41
Czas publikacji: 2013-09-09 15:35:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak