Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP II WYKOŃCZENIE OBIEKTU POD KLUCZ WRAZ Z CZĘŚCIOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, WYCINKĄ DRZEW I UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP II WYKOŃCZENIE OBIEKTU POD KLUCZ WRAZ Z CZĘŚCIOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, WYCINKĄ DRZEW I UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU 
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP II WYKOŃCZENIE OBIEKTU POD KLUCZ WRAZ Z CZĘŚCIOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, WYCINKĄ DRZEW I UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP II WYKOŃCZENIE OBIEKTU POD KLUCZ WRAZ Z CZĘŚCIOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, WYCINKĄ DRZEW I UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU.

Jarosław Busz - Zakład Budowlany ELIOS II

63-840 Krobia

Kuczyna 21

Cena oferty - 632 068.72 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

Jarosław Busz - Zakład Budowlany ELIOS II

Kuczyna 21

63-840 Krobia

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

2

ASCOMPLEX Adam Stążka

ul. Kościuszki 13E/1

56-100 Wołów

Art. 89. ust.1 pkt 6

Cena złożonej przez Państwa oferty nie jest spójna z kwotami podanymi w kosztorysach ofertowych. Suma wartości kosztorysowej poszczególnych kosztorysów ofertowych wynosi 542 356,35 zł. Przy zastosowaniu deklarowanej przez Państwa stawki podatku VAT 23% jego wysokość to 124 741,96 zł, co daje cenę brutto równą 667 098,31 zł. Cena Państwa oferty wpisana w formularzu ofertowym to 673 782,10 zł.

Dodatkowo załączyliście Państwo do swojej oferty kosztorysy ofertowe w formie uproszczonej, co jest niezgodne z zapisami SIWZ a szczególnie jej punktem 7.4, pozycja tabeli 2. Zamawiający żądał dołączenia kosztorysów w formie szczegółowej.

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-09-16

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

-mgr Karol Kos-

 

 


Liczba odwiedzin : 591
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-09-17 08:22:12
Czas publikacji: 2013-09-17 08:22:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak