Rozstrzygnięcie przetargu pn.: Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2013/2014 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie. 

 

  

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2013/2014 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

Wybrano ofertę:

dla zadania pn.: Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2013/2014 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie,

    Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

    ul. Łokietka 22

    55-120 Oborniki Śląskie

    Cena oferty: 141 635,00 zł brutto

  – Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

Razem [pkt]

1

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Łokietka 22

55-120 Oborniki Śląskie

 (1)

100

 

 

 

100

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-09-27

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Karol Kos

 


Liczba odwiedzin : 549
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-09-27 13:35:28
Czas publikacji: 2013-09-27 13:35:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak