Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2013/2014 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie 

 

  

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa oleju opałowego lekkiego
w sezonie grzewczym 2013/2014 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie
.

Wybrano ofertę:

dla zadania pn.: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2013/2014
do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

  PETROL Spółka z o.o.

  ul. 1 Maja 90

  55-080 Katy Wrocławskie

  Cena oferty - 639 000.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik

Ks. Rymarkiewicza 1D

63-220 Kotlin

(1)

99,53

 

 

 

 

 

 

99,53

2

PETROL Spółka z o.o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Katy Wrocławskie

(2)

100,00

 

 

 

 

 

 

100,00

3

BEMAR Sp. z o.o.

Świętokrzyska 2

44-101 Gliwice

(3)

99,18

 

 

 

 

 

 

99,18

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-10-01                                              ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                                     mgr Karol Kos

 


Liczba odwiedzin : 569
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-10-01 13:55:37
Czas publikacji: 2013-10-01 13:55:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak