Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim. 

 
  

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim.

Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o.

ul. B. Prusa 9

50-319 Wrocław

Cena oferty – 349 750,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejsza ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

 

Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o.

B. Prusa 9 

50-319 Wrocław

 

 

100

 

 

 

 

 

 

100

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-10-21

 

                                                                                    ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                            mgr Karol Kos

 

Liczba odwiedzin : 581
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-10-21 13:12:51
Czas publikacji: 2013-10-21 13:12:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak