Dokumentacja podstawowych czynności w zapytaniu ofertowym na: Budowa oświetlenia placu zabaw w Wielkiej Lipie – linia kablowa, na działkach nr 4/17, 243/2 AM-2 obręb Wielka Lipa-Osola 

 

 DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:

Budowa oświetlenia placu zabaw w Wielkiej Lipie – linia kablowa, na działkach nr 4/17, 243/2 AM-2 obręb Wielka Lipa-Osola


 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

 

Dokumentacja Podstawowych Czynności

Zapytanie ofertowe

o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 Euro

 

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się

 

 

  1. Przedmiot zamówienia wykonanie Roboty budowlane: Budowa oświetlenia placu zabaw w Wielkiej Lipie – linia kablowa, na działkach nr 4/17, 243/2 AM-2 obręb Wielka Lipa-Osola
  2. Wartość szacunkowa

     Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 2013-10-07 r.,

na podstawie kursu euro – 4,0196 zł .

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia::    Michał Haberka

Wartość szacunkowa zamówienia:    w PLN  22 764.23 zł;

w Euro 5 663.31

CPV 45316110-9

  1. Dla zamówień powyżej 2 000 euro, a poniżej 14 000 euro, w dniu 07/10/2013 r. zaproszono do udziału w postępowaniu Wykonawców poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej: http://bip.oborniki-slaskie.pl/  zaproszenia z formularzem oferty, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.
  2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 2013-10-15 r. do godz. 15:30 przedstawiono poniższe oferty.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty netto

Uwagi

1

TECOPOL Spółka z o.o.

ul. Paprotna 8

51-117 Wrocław

  30 978,31

 

2

SARKUZ INSTALACJE S.C. Piotr Kuziel, Stefan Sarnecki

Śmiłowo 33

64-125 Poniec

  25 032,67

 

3

"ELEKTROINSTAL" Paweł Smużniak

ul. Akacjowa 7

67-400 Wschowa

  20 412,24

 

4

"PRO-INSTAL" Michał Klin

ul. Osiedlowa 9

56-410 Dobroszyce

  24 349,80

 

 

  1. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.

numer oferty 3

firma (nazwa) "ELEKTROINSTAL" Paweł Smużniak

adres ul. ul. Akacjowa 7 67-400 Wschowa

  1. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę

 

 


Liczba odwiedzin : 641
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-10-23 10:08:43
Czas publikacji: 2013-10-23 10:08:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak