Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 342 ULICA WROCŁAWSKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PO STRONIE WSCHODNIEJ. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
REMONTU CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 342 ULICA WROCŁAWSKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PO STRONIE WSCHODNIEJ. 
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 342 ULICA WROCŁAWSKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PO STRONIE WSCHODNIEJ.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: REMONTU CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 342 ULICA WROCŁAWSKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PO STRONIE WSCHODNIEJ.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

Zalewski Marek

55-140 Żmigród

Żmigródek 112

Cena oferty - 136 655.67 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Zalewski Marek

Żmigródek 112

55-140 Żmigród

(2)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik

Mickiewicza 24

56-160 Wińsko

(1)

  273,96

 

 

 

 

 

 

  273,96

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-10-31

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

-mgr Karol Kos-

 

 


Liczba odwiedzin : 579
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-10-31 15:01:31
Czas publikacji: 2013-10-31 15:01:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak