Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PĘGOWIE PRZY ULICY GŁÓWNEJ 101. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PĘGOWIE PRZY ULICY GŁÓWNEJ 101. 
 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PĘGOWIE PRZY ULICY GŁÓWNEJ 101..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PĘGOWIE PRZY ULICY GŁÓWNEJ 101.

Usługi Remontowo-Malarskie Krzysztof Popławski

56-100 Wołów

ul. Wiśniowa 37

Cena oferty - 72 999.53 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w swietle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

Usługi Remontowo-Malarskie Krzysztof Popławski

ul. Wiśniowa 37

56-100 Wołów

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

DAMAR Sp. z o.o.

ul. Markowskiego 14

51-180 Wrocław

(2)

  220,14

 

 

 

 

 

 

  220,14

1

"GRAD" IMPORT-EXPORT Sp. z o.o.

ul. Komuny Paryskiej 59 /1B

50-542 Wrocław

(3)

  219,51

 

 

 

 

 

 

  219,51

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-11-12

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

 


Liczba odwiedzin : 591
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-11-13 13:13:02
Czas publikacji: 2013-11-13 13:13:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak