Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2014 

 
  

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje, iż w wyniku postępowania pn. Dostawa różnych artykułów spożywczych
do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki  Śląskie w roku kalendarzowym 2014
,  wybrano ofertę:

 

CZĘŚĆ I warzywa i owoce:

- PHUP „MIMAR” Marian Sopinka

ul. Zaułek Rogozińskiego 1/7, 51-116 Wrocław

Cena oferty: 177 368,37 zł brutto

– Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

CZĘŚĆ II dania gotowe:

- Restauracja „Gospoda” Zdzisława Baksalary

ul. Zielona 6, 55-120 Oborniki Śląskie

Cena oferty: 9 800,00 zł brutto

– Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

CZĘŚĆ III nabiał i przetwory mleczne:

- FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „MAGNUM” Andrzej Niedbała

ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin

Cena oferty: 105 398,56 zł brutto

– Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

CZĘŚĆ I warzywa i owoce:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

Razem [pkt]

1

PHUP „MIMAR”

Marian Sopinka

ul. Zaułek Rogozińskiego 1/7

51-116 Wrocław

(1)

100,00

 

 

 

100,00

CZĘŚĆ II dania gotowe:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

Razem [pkt]

 

2

Zakład Handlu i Usług „KAMA”

mgr Czesław Kaczan

Łaszczyn 25A, 63-900 Rawicz

(2)

95,63

 

 

 

95,63

2

FIRMA HANDLOWO
-USŁUGOWA „MAGNUM”

Andrzej Niedbała

ul. Rzeźnicza 1

59-300 Lubin

(3)

99,90

 

 

 

99,90

2

Restauracja „Gospoda”

Zdzisława Baksalary

ul. Zielona 6

55-120 Oborniki Śląskie

(4)

100,00

 

 

 

100,00

CZĘŚĆ III nabiał i przetwory mleczne:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

Razem [pkt]

 

3

FIRMA HANDLOWO
-USŁUGOWA „MAGNUM”

Andrzej Niedbała

ul. Rzeźnicza 1

59-300 Lubin

(3)

 

 

100,00

 

 

 

 

 

100,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2014-01-15

                                                                                                     BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                           mgr Sławomir Błażewski

 

Liczba odwiedzin : 602
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2014-01-15 13:17:57
Czas publikacji: 2014-01-15 13:17:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak