Wybory Samorządowe 2014 r 

 
  

 

Kalendarz wyborczy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (298.4 KB)

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 3 września 2014 r. o ustalonych okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach Śląskich (43.5 KB)

OBWIESZCZENIE z dnia 10 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (64.5 KB)

Uchwała Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie podziału Powiatu Trzebnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (443.4 KB)

I N F O R M A C J A o miejscach na terenie gminy Oborniki Śląskie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (51 KB)

 

Informacje dla Niepełnosprawnych:

Informacja o udzielaniu informacji dotyczących Wyborów Samorządowych (27 KB)

Informacja o warunkach udziału osób niepełnosprawnych w wyborach (25.5 KB)

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (152.1 KB)
Zgoda na przyjęcie pełnomocnitwa na głosowanie (146.6 KB)
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego (35 KB)

 

Uwaga! Zmiana druków zgłaszania kandydatów na radnych i burmistrza!

Druk zgłaszania list kandydatów na radnych. (70.5 KB)

Druk zgłaszania kandydatów na burmistrza. (71.5 KB)

 

Komunikat nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach Śląskich o jej składzie, pełnionych funkcjach i dyżurach z dnia 25 września 2014 r. (53.5 KB)

Informacja o Obwodowych Komisjach Wyborczych wyznaczonych jako lokale do głosowania korespondencyjnego (32 KB)

Komunkat Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach Śląskich o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w dniu 22 października 2014 r. o godz. 14.30   (32 KB)

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach Śląskich o losowaniu kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 22 października 2014 r. o godz. 15.00 (34.5 KB)

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z dnia 22 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach na radnych do Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (26.5 KB)

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach Śląskich z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich (148.5 KB)

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach Śląskich z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Obornik Śląskich (41.5 KB)

UCHWAŁA nr 15/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach Śląskich z dnia 27 października 2014 r. W sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Oborniki Śląskie wyborów  do Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich, zarządzonych na dzień  16 listopada 2014r. (95 KB)

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach Śląskich z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Obornik Śląskich w dniu 30 listopada 2014 r. (32.5 KB)

 

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia    1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego (115 KB)

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego(45 KB)


WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 22 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 5116) o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego (35.5 KB)

 

 

 


 

Liczba odwiedzin : 887
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Gredżuk
Czas wytworzenia: 2014-09-03 16:28:49
Czas publikacji: 2014-09-03 16:28:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak