Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: PEŁNIENIE FUNKCJI ZARZĄDZAJĄCEGO - INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I. 

 

 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

PEŁNIENIE FUNKCJI ZARZĄDZAJĄCEGO - INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I.


 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na PEŁNIENIE FUNKCJI ZARZĄDZAJĄCEGO - INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: PEŁNIENIE FUNKCJI ZARZĄDZAJĄCEGO - INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I

INIKO Sp. z o.o.

35-303 Rzeszów

ul. Zagłoby 8/L3

Cena oferty - 395 353.98 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

INIKO Sp. z o.o.

ul. Zagłoby 8/L3

35-303 Rzeszów

(4)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o.

ul. Boya-Żeleńskiego 24

51-160 Wrocław

(3)

  285,21

 

 

 

 

 

 

  285,21

1

Egis Poland Sp. z o.o.

ul. Puławska 182

02-670 Warszawa

(5)

  205,17

 

 

 

 

 

 

  205,17

1

Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj

al. 11-go Listopada 91K

66-400 Gorzów Wielkopolski

(1)

  117,60

 

 

 

 

 

 

  117,60

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

2

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "INWEST-PROJEKT" Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 15A

58-306 Wałbrzych

Art.90 ust. 3

W przesłanym, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wyjaśnieniu treści oferty Wykonawca nie wykazał, wymaganego zapisami SIWZ, 5-cio letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji Inżyniera/Rezydenta lub podobnej dla osoby przewidzianej przez Wykonawcę do pełnienia roli Inżyniera/Rezydenta. Według przesłanego w ramach wyjaśnienia wykazu osób przewidzianych do wykonania zamówienia, całkowity staż wskazanej osoby w pełnieniu funkcji Inżyniera/Rezydenta lub podobnej na zadaniach związanych z budową systemów kanalizacyjnych to 41 miesięcy wobec wymaganych 60-ciu miesięcy.

Dokonana przez Komisję Przetargową ocena wyjaśnienia nie pozwala na przyjęcie oferty jako zgodnej z wymaganiami określonymi w SIWZ.

2

6

BIURO INWESTORSKIE Janusz Rybka

ul. Idzikowskiego 32a

54-129 Wrocław

Art.90 ust. 3

W przesłanym, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wyjaśnieniu treści oferty Wykonawca nie wykazał, wymaganego zapisami SIWZ, doświadczenia w pełnieniu podobnej funkcji dla osoby przewidzianej przez Wykonawcę do pełnienia roli Inżyniera/Rezydenta na co najmniej dwóch robotach polegających na budowie/rozbudowie systemów kanalizacyjnych. Według przesłanego w ramach wyjaśnienia wykazu osób przewidzianych do wykonania zamówienia, wskazana przez Wykonawcę osoba do pełnienia funkcji Inżyniera/Rezydenta posiada doświadczenie w pełnieniu podobnej funkcji na jednej tylko inwestycji liniowej. Z pozostałych wymienionych tam inwestycji jedna dotyczy obiektu technologicznego związanego z oczyszczaniem ścieków, druga to obiekt technologiczny związany z dostawą wody. 

Dodatkowo nie wskazano wartości robót branży konstrukcyjno-budowlanej w doświadczeniu osoby przewidzianej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Eksperta ds. koreferatu dokumentacji projektowej w branży konstrukcyjno-budowlanej, tylko wartość całej inwestycji, co uniemożliwia Zamawiającemu prawidłową weryfikację oferty.

Dokonana przez Komisję Przetargową ocena wyjaśnienia nie pozwala na przyjęcie oferty jako zgodnej z wymaganiami określonymi w SIWZ.

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2014-02-18

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

-mgr Karol Kos-

 

 


Liczba odwiedzin : 608
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2014-02-18 11:45:49
Czas publikacji: 2014-02-18 11:45:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak