Skład Rady Miasta 

 
 

 

STAŁE DYŻURY RADNYCH
Mieszkańcy mogą zgłaszać radnym swoje uwagi osobiście m. in. na dyżurach w każdą środę miesiąca w godzinach 15.30 -16.30. Przewodniczący Rady wraz z radnym będą do dyspozycji mieszkańców w Biurze Rady.

Skład Rady Miasta

Rada Miejska Obornik Śląskich 2014-2018 (VII kadencja)

1. Irena Dykier - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

2. Tomasz Gibalski

3. Roman Edward Głowaczewski

4. Krystian Januszewski – Wiceprzewodniczący Rady  Miejskiej

5. Barbara Konieczna

6. Janusz Kornaś

7. Dominik Krupa

8. Arkadiusz Kucharski

9. Jolanta Łojkuc

10. Marta Rogala

11. Jakub Rudzki

12. Rafał Szkwerko

13. Ryszard Szymański

14. Maciej Wolny

15. Agnieszka Zakęś - Przewodnicząca Rady  Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Budżetowa
1. Maciej Wolny – przewodniczący komisji
2. Jolanta Łojkuc
3. Arkadiusz Kucharski
4. Rafał Szkwerko
5. Krystian Januszewski
6. Jakub Rudzki
7. Ryszard Szymański
8. Marta Rogala
9. Dominik Krupa

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego

1. Dominik Krupa – przewodniczący komisji
2. Tomasz Gibalski
3. Maciej Wolny
4. Agnieszka Zakęś
5. Roman Głowaczewski

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Barbara Konieczna – przewodnicząca komisji
2. Jolanta Łojkuc
3. Tomasz Gibalski
4. Janusz Kornaś
5. Ryszard Szymański


Komisja Polityki Społecznej

1. Rafał Szkwerko – przewodniczący komisji
2. Irena Dykier
3. Krystian Januszewski
4. Janusz Kornaś

Komisja Rewizyjna

1. Jakub Rudzki – przewodniczący komisji
2. Arkadiusz Kucharski
3. Barbara Konieczna
4. Marta Rogala
5. Maciej Wolny

 

 

 

Skład Rady Miasta

Rada Miejska Obornik Śląskich 2010-2014 (VI kadencja)

1. Łukasz  Budas

2. Henryk Wiesław Cymerman – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

3. Jadwiga Krystyna Głodowska

4. Roman Edward Głowaczewski – Przewodniczący Rady  Miejskiej

5. Andrzej Jaros

6. Janusz Jaworski

7. Mirosław Kawa

8. Bożena Genowefa Magnowska

9. Monika Helena Mączka

10. Rozalia Teresa Ptasińska

11. Marta Rogala

12. Jerzy Szymków

13. Maciej Paweł Tobiczyk

14. Agata Zaguła

15. Agnieszka Zakęś - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Budżetowa
1. Jadwiga Głodowska
2. Rozalia Ptasińska - przewodnicząca
3. Agata Zaguła
4. Jerzy Szymków
5. Roman Głowaczewski
6. Mirosław Kawa
7. Bożena Magnowska

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego
1. Agnieszka Zakęś - przewodnicząca
2. Marta Rogala
3. Henryk Cymerman
4. Agata Zaguła
5. Janusz Jaworski
6. Mirosław Kawa
7. Łukasz Budas
8. Maciej Tobiczyk

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
1. Janusz Jaworski - przewodniczący
2. Andrzej Jaros
3. Agnieszka Zakęś
4. Monika Mączka

Komisja Polityki Społecznej
1. Bożena Magnowska - przewodnicząca
2. Henryk Cymerman
3. Andrzej Jaros
4. Marta Rogala
5. Monika Mączka

Komisja Rewizyjna
1. Jadwiga Głodowska - przewodnicząca
2. Rozalia Ptasińska
3. Jerzy Szymków
4. Łukasz Budas
5. Maciej Tobiczyk

 

Liczba odwiedzin : 1594
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Gredżuk
Czas wytworzenia: 2003-07-07 12:08:50
Czas publikacji: 2016-01-18 13:50:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak