Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW I FITNESS W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ, PADEREWSKIEGO I TRZEBNICKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. 

 

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW I FITNESS W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ, PADEREWSKIEGO I TRZEBNICKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH.

 


 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW I FITNESS W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ, PADEREWSKIEGO I TRZEBNICKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW I FITNESS W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ, PADEREWSKIEGO I TRZEBNICKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

HORTUS Zbigniew Kucharzyszyn

59-323 Miłoradzice

Miłoradzice 32

Cena oferty - 128 194.29 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

HORTUS Zbigniew Kucharzyszyn

Miłoradzice 32

59-323 Miłoradzice

(4)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

MULLER Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.

al. Młodych 40

55-220 Jelcz-Laskowice

(2)

  274,83

 

 

 

 

 

 

  274,83

 

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

J&S WAWRZYNIAK

ul. Przybrzeżna 17

62-800 Kalisz

Art. 89. ust.1 pkt 2

Zamawiający zapisami SIWZ dopuścił do zastosowania urządzeń równoważnych, to znaczy nie gorszych pod względem technicznym, jakościowym, wytrzymałościowym oraz estetyki i formy od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Urządzenia te, zamontowane na terenie otwartym w centrum miasta, będą narażone nie tylko na wpływ warunków atmosferycznych, lecz także na akty dewastacji.

Wykonawca w swojej ofercie zaproponował następujące urządzenia nie odpowiadające zapisom SIWZ:

1) zestaw zabawowy "KAROLEK":

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów,

- wymiary strefy bezpieczeństwa niezgodne z wymaganymi, co może spowodować zmiany w zagospodarowaniu placu zabaw,

2) zestaw zabawowy "MARIAN":

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów,

- brak drabinki końcowej "skrętnej",

- brak równoważni łańcuchowej,

3) huśtawka "ANIA":

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów,

- blak amortyzacji zawiesia siedziska,

4) huśtawka wagowa "HARFA":

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów,

- brak łożyskowania elementów ruchomych,

- wymiary urządzenia odbiegają od wymaganych, co może spowodować zmiany w zagospodarowaniu placu zabaw,

5) huśtawka "MONIKA":

- urządzenie odbiegające znacznie formą od wymaganej huśtawki ramieniowej,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów,

- brak amortyzacji zawiesia siedziska,

6) bujak na sprężynie:

- forma urządzenia niezgodnia z wymaganą,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów,

7) piaskownica 2-kwadratowa:

- wysokość urządzenia znacznie mniejsza od wymaganej.

Wykazane wyżej różnice nie pozwalają na zakwalifikowanie zaproponowanych urządzeń jako równoważne.

2

3

BUGLO PLACE ZABAW Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Zwycięstwa 276

75-653 Koszalin

Art. 89. ust.1 pkt 2

Zamawiający zapisami SIWZ dopuścił do zastosowania urządzeń równoważnych, to znaczy nie gorszych pod względem technicznym, jakościowym, wytrzymałościowym oraz estetyki i formy od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Urządzenia te, zamontowane na terenie otwartym w centrum miasta, będą narażone nie tylko na wpływ warunków atmosferycznych, lecz także na akty dewastacji.

Wykonawca w swojej ofercie zaproponował następujące urządzenia nie odpowiadające zapisom SIWZ:

1) zestaw zabawowy "Twierdza":

- funkcjonalność i forma urządzenia niezgodna z wymaganiami SIWZ,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów z betonu,

2) zestaw zabawowy "Feniks":

- funkcjonalność i forma urządzenia niezgodna z wymaganiami SIWZ,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów z betonu,

3) huśtawka wagowa:

- urządzenie pojedyncze, forma urządzenia niezgodna z wymaganiami SIWZ,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów z betonu,

4) huśtawka pojedyncza

- forma urządzenia niezgodna z wymaganiami SIWZ,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów z betonu,

5) huśtawka podwójna:

- forma urządzenia niezgodna z wymaganiami SIWZ,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów z betonu,

7) piaskownica "Hoop":

- urządzenie o konstrukcji i formie niezgodnej z wymaganiami SIWZ,

8) bujaki "Konik", "Motorek", "Kameleon":

- konstrukcja, forma i walory wytrzymałościowe urządzenia niezgodne z wymaganiami SIWZ,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów z betonu,

8) urządzenie nr 7516 "rowerek":

- konstrukcja, forma i walory wytrzymałościowe urządzenia niezgodne z wymaganiami SIWZ,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów z betonu,

9) urządzenie nr 7503:

- konstrukcja, forma i walory wytrzymałościowe urządzenia niezgodne z wymaganiami SIWZ,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów z betonu,

10) urządzenie nr 7505:

- konstrukcja, forma i walory wytrzymałościowe urządzenia niezgodne z wymaganiami SIWZ,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów z betonu,

11) urządzenie nr 7518:

- konstrukcja, forma i walory wytrzymałościowe urządzenia niezgodne z wymaganiami SIWZ,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów z betonu.

Dodatkowo Wykonawca zaproponował wariantowy plan zagospodarowania placu zabaw.

Wykazane wyżej różnice nie pozwalają na zakwalifikowanie zaproponowanych urządzeń jako równoważne.

3

5

INTER-FLORA Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 22

55-011 Siechnice

Art. 89. ust.1 pkt 2

Zamawiający zapisami SIWZ dopuścił do zastosowania urządzeń równoważnych, to znaczy nie gorszych pod względem technicznym, jakościowym, wytrzymałościowym oraz estetyki i formy od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Urządzenia te, zamontowane na terenie otwartym w centrum miasta, będą narażone nie tylko na wpływ warunków atmosferycznych, lecz także na akty dewastacji.

Wykonawca w swojej ofercie zaproponował następujące urządzenia nie odpowiadające zapisom SIWZ:

1) zestaw zabawowy "Las Palmas":

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów betonowych,

- urządzenie odbiegające znacznie formą od wymaganego (brak zadaszenia wież),

2) zestaw zabawowy "Park Linowy":

- urządzenie odbiegające znacznie formą od wymaganego,

3) huśtawka podwójna:

- urządzenie odbiegające znacznie formą od wymaganej huśtawki ramieniowej,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów betonowych,

4) huśtawka pojedyncza:

- urządzenie odbiegające znacznie formą od wymaganej huśtawki ramieniowej,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów betonowych,

5) spręzynowiec SPR:

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów betonowych,

- konstrukcja, forma i walory wytrzymałościowe urządzenia niezgodne z wymaganiami SIWZ,

6) Trainer R-013 twister:

- gabaryty urządzenia znacznie przekraczają gabaryty urządzenia opisanego w SIWZ, co może skutkować zmianą zagospodarowania placu zabaw,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów,

7) Trainer R-028-1 rower:

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów,

8) Trainer R-035 narciarz podwójny:

- konstrukcja urządzenia inna od wskazanej w SIWZ (dwuosobowe),

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów.

Wykazane wyżej różnice nie pozwalają na zakwalifikowanie zaproponowanych urządzeń jako równoważne.

4

6

FREE KIDS s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32

55-106 Zawonia

Art. 89. ust.1 pkt 2

Zamawiający zapisami SIWZ dopuścił do zastosowania urządzeń równoważnych, to znaczy nie gorszych pod względem technicznym, jakościowym, wytrzymałościowym oraz estetyki i formy od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Urządzenia te, zamontowane na terenie otwartym w centrum miasta, będą narażone nie tylko na wpływ warunków atmosferycznych, lecz także na akty dewastacji.

Wykonawca w swojejj ofercie zaproponował między innymi urządzenia nie odpowiadające zapisom SIWZ:

1) huśtawka wahadłowa podwójna stalowa nr kat. HWS-02A:

- urządzenie odbiegające znacznie formą od wymaganej huśtawki ramieniowej,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów betonowych,

2) huśtawka wahadłowa pojedyncza stalowa nr kat. HWS-01A:

- urządzenie odbiegające znacznie formą od wymaganej huśtawki ramieniowej,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów betonowych,

3) bujaki sprężynowe:

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów betonowych,

- konstrukcja, forma i walory wytrzymałościowe urządzenia niezgodne z wymaganiami SIWZ.

Wykazane wyżej różnice nie pozwalają na zakwalifikowanie zaproponowanych urządzeń jako równoważne.

5

7

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

Art. 89. ust.1 pkt 2

Zamawiający zapisami SIWZ dopuścił do zastosowania urządzeń równoważnych, to znaczy nie gorszych pod względem technicznym, jakościowym, wytrzymałościowym oraz estetyki i formy od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Urządzenia te, zamontowane na terenie otwartym w centrum miasta, będą narażone nie tylko na wpływ warunków atmosferycznych, lecz także na akty dewastacji.

Wykonawca w swojejj ofercie zaproponował między innymi urządzenia nie odpowiadające zapisom SIWZ:

1) bujaki sprężynowe:

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów betonowych,

- konstrukcja, forma i walory wytrzymałościowe urządzenia niezgodne z wymaganiami SIWZ,

2) urządzenia HRKULES seria księżycowa nr kat. THJ-D01 do THJ-D23:

- brak urządzeń zgodnych  z wymaganymi w SIWZ,

3) urządzenia HERKULES seria słoneczna nr kat. THJ-B01 do THJ-B28:

- brak urządzenia "narciarz" zgodnego z wymaganiami SIWZ,

- brak prefabrykowanych dedykowanych fundamentów betonowych.

Wykazane wyżej różnicenie nie pozwalają na zakwalifikowanie zaproponowanych urządzeń jako równoważne.

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2014-02-18

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

-mgr Karol Kos-

 

 


Liczba odwiedzin : 628
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2014-02-18 11:50:53
Czas publikacji: 2014-02-18 11:50:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak