Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 

 
 

  Nieruchomości oferowane do sprzedaży w Gminie Obornikach Śląskich

 

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 23/2019 z dnia 24.01.2019 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 351/11, AM-1, położoną w Rościsławicach, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 22/2019  z dnia 24.01.2019 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 7 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworcowej nr 66 w Obornikach Śląskich, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Ślą skich nr 21/2019  z dnia 24.01.2019 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym dwulokalowym przy ul. Dworcowej nr 23 w Pęgowie, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 20/2019 z dnia 23.01.2019 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 27/1, AM-20, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Gabrieli Zapolskiej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 19/2019 z dnia 23.01.2019 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 138/2, AM-1, położonej w Rościsławicach.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 15/2019 z dnia 21.01.2019 r., w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Bagnie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 14/2019 z dnia 21.01.2019 r., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 103/1 i 103/2, AM-1, położonych w Jarach przy ul. Sosnowej 13, 15.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 260/2018  z dnia 17.12.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 126 położoną w Wielkiej Lipie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 253/2018 z dnia 06.12.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 108/4, AM-1 położonej w Wilczynie.
 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 252/2018 z dnia 05.12.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 737/3, AM 1, położonej w Pęgowie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 251/2018 z dnia 05.12.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 49/4, AM 1, położonej w Osolinie przy ul. Piłsudskiego 67.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 250/2018 z dnia 05.12.2018 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 963, AM 1 położonej w Urazie przy ul. Wrocławskiej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 249/2018 z dnia 05.12.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 69/1, AM 1, położonej w Zajączkowie.

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 222/2018 z dnia 02.11.2018 r.,w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 526,AM 1, położonej w Rościsławicach.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 221/2018 z dnia 02.11.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 631, AM 1, położonej w Osolinie przy ul. Piłsudskiego 92.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 220/2018 z dnia 02.11.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 199/20, AM-1, położonej w Osolinie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 219/2018 z dnia 02.11.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Jarach przy ul. Sosnowej, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 218/2018 z dnia 02.11.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 138/2, AM-1, położoną w Rościsławicach,przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 208/2018 z dnia 12.10.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 210/5, AM-38, położonej w Obornikach Śląskich w rejonie ulic Energetycznej i Miłosza. 

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 206/2018 z dnia 10.10.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Bagnie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 205/2018 z dnia 10.10.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w wysokości 2/5 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 81/1, AM-1, położonej w Borkowicach.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 204/2018 z dnia 10.10.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z niezabudowanej działkę gruntu nr 23/1 oraz zabudowanej działki gruntu nr 23/2, AM-20, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Wąskiej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 203/2018  z dnia 09.10.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 27/1, AM-20, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Gabrieli Zapolskiej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 202/2018  z dnia 09.10.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego udział będący własnością Gminy Oborniki Śląskie, w nieruchomości zabudowanej oraz związanego z nim pomieszczenia usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Trzebnickiej 30 w Obornikach Śląskich, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  201/2018  z dnia 05.10.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 69/1 położoną w Zajączkowie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 188/2018 z dnia 17.09.2018 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 351/11, AM-1, położonej w Rościsławicach. 

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 178/2018 z dnia 23.08.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 737/3, AM-1 położoną w Pęgowie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 169/2018  z dnia 02.08.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego udział w wysokości 2/5 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 81/1, AM-1, położonej w Borkowicach, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 161/2018 z dnia 19.07.2018 r., w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 25/5, AM-16, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Jagiellończyka.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 157/2018 z dnia 11.07.2018 r., w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie, AM-1 przy ul. Jarzębinowej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 156/2018 z dnia 10.07.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Bagnie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 155/2018  z dnia 10.07.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną oznaczoną ewidencyjnie nr 526, AM-1 położoną  w Rościsławicach,  przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  154/2018  z dnia 10.07.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 49/4 położoną w Osolinie przy ul. Piłsudskiego 67, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 153 /2018  z dnia 10.07.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość składającą się z niezabudowanej działkę gruntu nr 23/1 oraz zabudowanej działki gruntu nr 23/2, AM-20, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Wąskiej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 141/2018  z dnia 28.06.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 199/20, AM-1, położoną w Osolinie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 137/2018  z dnia 19.06.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 108/4 położoną w Wilczynie,  przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 136/2018  z dnia 19.06.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 210/5, AM-38, położoną w Obornikach Śląskich w rejonie ul. Energetycznej i Miłosza, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 132./2018  z dnia 13.06.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną oznaczoną ewidencyjnie nr 631, AM-1 położoną  w Osolinie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 124/2018 z dnia 04.06.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 963, AM 1 położonej w Urazie przy ul. Wrocławskiej.

Zarządzenie nr 120 /2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia  25.05.2018 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 226/7, AM-26, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Energetycznej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 119 /2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia  25.05.2018 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 226/6, AM-26, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Energetycznej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 118 /2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia  25.05.2018 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 226/5, AM-26, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Energetycznej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 117/2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia  25.05.2018 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 226/4, AM-26, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Energetycznej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 115 /2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia  25.05.2018 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 226/3, AM-26, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Energetycznej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 114 /2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 25.05.2018 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 226/2, AM-26, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Energetycznej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 113 /2018 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia  25.05.2018 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 226/1, AM-26, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Energetycznej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 110/2018 z dnia 22.05.2018 r., w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 25/4 i 25/5, AM-16, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Jagiellończyka.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 107/2018  z dnia 21.05.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego - garażu nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności przynależnego gruntu położonego w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Skłodowskiej 17 w Obornikach Śląskich.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 106/2018 z dnia 21.05.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 182/8, AM 1, położonej w Siemianicach przy ul. Granicznej.

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 104/2018 z dnia 18.05.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 55/2, AM 29 położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Wrocławskiej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 105/2018 z dnia 18.05.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 34/6, AM 5 położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Wolności.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 74 /2018  z dnia 09.04.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 963, AM-1, położoną w Urazie przy ul. Wrocławskiej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 64/2018 z dnia 26.03.2018 r., w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie, AM-1 przy ul. Jarzębinowej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 63/2018 z dnia 26.03.2018 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławcząna sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 1/17, AM 1 położonej w Golędzinowie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 62/2018 z dnia 22.03.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 351/11, AM-1, położonej w Rościsławicach.  

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 58/2018  z dnia 15.03.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego samodzielny lokal niemieszkalny – garaż nr 1, przeznaczony do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, położony w budynku mieszkalno – użytkowym przy ul. Skłodowskiej 17 w Obornikach Śląskich.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 57/2018 z dnia 15.03.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 182/8, AM-1 położoną w Siemianicach przy ul. Granicznej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 54 /2018  z dnia 14.03.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 55/2, AM-29, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Wrocławskiej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 53 /2018 z dnia 14.03.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 34/6, AM-5, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Wolności, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 44/2018 z dnia 28.03.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 25/4 i 25/5, AM-16, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Jagiellończyka.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 33/2018  z dnia 13.02.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności przynależnego gruntu położonego w Zajączkowie nr 33.

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 31/2018 z dnia 13.02.2018 r., w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 78/8 i 59, AM-12, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Piłsudskiego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 13/2018 z dnia 16.01.2018 r., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Bagnie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 12/2018 z dnia 16.01.2018 r., w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 182/11, AM 1, położonej w Siemianicach przy ul. Granicznej.

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 7/2018 z dnia 10.01.2018 r., w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 182/8, AM 1, położonej w Siemianicach przy ul. Granicznej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 288/2017 z dnia 22.12.2017 r., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie, AM-1 przy ul. Jarzębinowej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 287/2017 z dnia 21.12.2017 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 108/3, AM-1 położonej w Wilczynie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 286/2017  z dnia 20.12.2017 r., w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławcza na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego - garażu nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności przynależnego gruntu położonego w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Skłodowskiej 17 w Obornikach Śląskich.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 285/2017 z dnia 20.12.2017 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 49/4, AM-1 położonej w Osolinie przy ul. Piłsudskiego 67.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 284/2017 z dnia 20.12.2017 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławcza na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 161/3, AM-1 położonej w Osolinie przy ul. Sikorskiego 11a.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 280/2017 z dnia 12.12.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Obornikach Śląskich przy ul. Kazimierza Jagiellończyka, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 279/2017  z dnia 12.12.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 351/11, AM-1, położoną w Rościsławicach, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 266/2017 z dnia 22.11.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Bagnie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  265/2017  z dnia 22.11.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 33 w Zajączkowie, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 261/2017 z dnia 13.11.2017 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 78/8 i 59, AM-12, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Piłsudskiego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 258/2017 z dnia 09.11.2017 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 1/29, AM 1, położonej w Golędzinowie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 255/2017 z dnia 06.11.2017 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 74/43, AM 13, położonej w Obornikach Śląskich, w rejonie ulicy Małej Ogrodowej.

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 254/2017  z dnia 03.11.2017 r., w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczan a sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego - garażu nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności przynależnego gruntu położonego w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Skłodowskiej 17 w Obornikach Śląskich.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 248/2017 z dnia 31.10.2017 r., w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 182/11, AM 1, położonej w Siemianicach przy ul. Granicznej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 244/2017 z dnia 30.10.2017 r., w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczana sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 182/8, AM 1, położonej w Siemianicach przy ul. Granicznej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 228/2017  z dnia 10.10.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Pęgowie przy ul. Jarzębinowej, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 222/2017  z dnia 19.09.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 1/29, AM-1, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w Golędzinowie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 221/2017 z dnia 15.09.2017 r.
, w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegona sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 1/17, AM 1 położonej w Golędzinowie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 220/2017 z dnia 15.09.2017 r., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 1325/2 i 1325/3, AM-1, położonych w Urazie przy ul. Dębowej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 209/2017 z dnia 04.09.2017 r.
, w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 20/7, 20/8 i 20/9, AM-16, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Kazimierza Jagiellończyka.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 192/2017 z dnia 09.08.2017 r
., w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 631, AM 1, położonej w Osolinie przy ul. Piłsudskiego 92.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 191/2017 z dnia 09.08.2017 r
., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławcza na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 2/3, AM-26, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Makuszyńskiego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 187/2017  z dnia 01.08.2017 r
., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Urazie przy ul. Dębowej, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 183/2017  z dnia 25.07.2017 r
., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 1/17, AM-1, położoną w Golędzinowie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 178/2017 z dnia 20.07.2017 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławcza na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 182/8, AM 1, położonej w Siemianicach przy ul. Granicznej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 177/2017 z dnia 19.07.2017 r.
, w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 182/11, AM 1, położonej w Siemianicach przy ul. Granicznej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 175/2017 z dnia 18.07.2017 r
., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 218/5, AM 1, położonej w Rościsławicach.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 174/2017 z dnia 17.07.2017 r.
, w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 78/8 i 59, AM-12 położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Piłsudskiego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 173/2017 z dnia 17.07.2017 r.,
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 74/43, AM 13, położonej w Obornikach Śląskich, w rejonie ulicy Małej Ogrodowej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 169/2017  z dnia 11.07.2017 r.
, w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego - garażu nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności przynależnego gruntu położonego w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Skłodowskiej 17 w Obornikach Śląskich.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 167/2017 z dnia 10.07.2017 r
., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 34/5, AM 5, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Wolności.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 163/2017 z dnia 06.07.2017 r.
, w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 25/4 i 25/5, AM-16, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Jagiellończyka.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 162/2017  z dnia 05.07.2017 r.
, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Obornikach Śląskich przy ul. Kazimierza Jagiellończyka, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 150/2017 z dnia 26.06.2017 r.,
w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 103/1 i 103/2, AM-1, położonych w Jarach przy ul. Sosnowej 13, 15.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 149/2017 z dnia 26.06.2017 r
.,w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 108/3, AM-1 położonej w Wilczynie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 140/2017 z dnia 20.06.2017 r
., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 49/4, AM-1 położonej w Osolinie przy ul. Piłsudskiego 67.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 139/2017 z dnia 20.06.2017 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 161/3, AM-1 położonej w Osolinie przy ul. Sikorskiego 11a.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 131/2017 z dnia 09.06.2017 r., w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 631, AM 1, położonej w Osolinie przy ul. Piłsudskiego 92.

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 130/2017 z dnia 09.06.2017 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 2/3, AM-26, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Makuszyńskiego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 125/2017 z dnia 01.06.2017 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 152/4, AM 10, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Poniatowskiego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 117/2017  z dnia 23.05.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 218/5, AM-1 położoną w Rościsławicach, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 116/2017  z dnia 23.05.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 74/43, AM-13, położoną w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Małej Ogrodowej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 115/2017  z dnia 23.05.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu nr 78/8 i 59, AM-12 położone w Obornikach Śląskich przy ul. Piłsudskiego, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 107/2017  z dnia 16.05.2017 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego - garażu nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności przynależnego gruntu położonego w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Skłodowskiej 17 w Obornikach Śląskich.

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 106/2017 z dnia 16.05.2017 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 34/5, AM 5, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Wolności.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 102/2017 z dnia 08.05.2017 r.,w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 34/2, AM 1, położonej w Rościsławicach przy ul. Długiej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 101/2017 z dnia 08.05.2017 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 134/3, AM 21, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Henryka Sienkiewicza.

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  100/2017  z dnia 08.05.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 108/3 położoną w Wilczynie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 99/2017  z dnia 08.05.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Jarach przy ul. Sosnowej, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  96/2017  z dnia 26.04.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 161/3 położoną w Osolinie przy ul. Sikorskiego 11a, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  97/2017  z dnia 26.04.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 49/4 położoną w Osolinie przy ul. Piłsudskiego 67, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 86/2017 z dnia 20.04.2017 r., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 25/4 i 25/5, AM-16, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Jagiellończyka.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 84 /2017 z dnia 19.04.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną ewidencyjnie nr 2/3, AM-26, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Makuszyńskiego, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

ZarządzenieBurmistrza Obornik Śląskich nr 93/2017 z dnia 25.04.2017 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 182/8, AM 1, położonej w Siemianicach przy ul. Granicznej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 85/2017 z dnia 20.04.2017 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 224, AM-26, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Cypriana Kamila Norwida.

Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia  24.03.2017 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu nr 144 i 145/2, AM-1 położone w obrębie Wielka Lipa-Osola, będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży na rzecz parafii z przeznaczeniem na powiększenie katolickiego cmentarza wyznaniowego.

  Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 50/2017  z dnia 16.03.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego samodzielny lokal niemieszkalny – garaż nr 1 przeznaczony do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, położony w budynku mieszkalno – użytkowym przy ul. Skłodowskiej 17 w Obornikach Śląskich, będący własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 49/2017  z dnia 16.03.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 34/5, AM-5 położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Wolności, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 39/2017 z dnia 28.02.2017 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 631, AM 1, położonej w Osolinie przy ul. Piłsudskiego 92, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 38/2017 z dnia 28.02.2017 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 737/3, AM 1, położonej w Pęgowie, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 36/2017 z dnia 27.02.2017 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 152/4, AM 10, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Poniatowskiego, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 33/2017 z dnia 17.02.2017 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 182/11, AM 1, położonej w Siemianicach przy ul. Granicznej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 31/2017  z dnia 17.02.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 134/3, AM-21, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Henryka Sienkiewicza przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargowym, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 30/2017  z dnia 17.02.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu nr 17/2 i 19, AM-35, położone w Obornikach Śląskich, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym, będące własnością Gminy Oborniki Śląskie,

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 29/2017  z dnia 17.02.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Obornikach Śląskich przy ul. Kazimierza Jagiellończyka, będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 12 /2017  z dnia 11.01.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 182/8, AM-1 położoną w Siemianicach przy ul. Granicznej, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 10/2017  z dnia 10.01.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 152/4, AM-10, położoną w Obornikach Śląskich przy ulicy Poniatowskiego, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 4/2017 z dnia 05.01.2017 r., w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Bagnie, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 3/2017 z dnia 05.01.2017 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 74/43, AM 13, położonej w Obornikach Śląskich, w rejonie ulicy Małej Ogrodowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 2/2017 z dnia 05.01.2017 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 18/1, AM 36, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Przemysłowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 255 /2016  z dnia 19.12.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 182/11, AM-1 położoną w Siemianicach przy ul. Granicznej, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 246/2016 z dnia 02.12.2016 r., w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie, AM-1 przy ul. Jarzębinowej, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 232/2016 z dnia 14.11.2016 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 2/4, AM 26, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Makuszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 231/2016  z dnia 14.11.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 18/1, AM-36, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Przemysłowej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 216/2016 z dnia 21.10.2016 r., w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Cypriana Kamila Norwida (rejon ulicy Aleksandra Fredry), AM-26, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 215/2016 z dnia 21.10.2016 r., w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 78/8 i 59, AM-12 położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Piłsudskiego, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 205/2016 z dnia 29.09.2016 r., w sprawie ogłoszenia czwartych przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 25/3, 25/4 i 25/5, AM-16, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Jagiellończyka, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 197/2016 z dnia 22.09.2016 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 631, AM 1, położonej w Osolinie przy ul. Piłsudskiego 92, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 196/2016 z dnia 21.09.2016 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 74/44, AM 13, położonej w Obornikach Śląskich, w rejonie ulicy Małej Ogrodowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie. 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 195/2016 z dnia 21.09.2016 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 74/43, AM 13, położonej w Obornikach Śląskich, w rejonie ulicy Małej Ogrodowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie. 

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 191/2016  z dnia 13.09.2016 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności przynależnego gruntu położonego w Obornikach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, stanowiącego własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 190/2016 z dnia 13.09.2016 r., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie, AM-1 przy ul. Jarzębinowej, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

 Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 189/2016 z dnia 12.09.2016 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 737/3, AM 1, położonej w Pęgowie, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 187/2016  z dnia 09.09.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 33/64, AM-5, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 176/2016 z dnia 08.08.2016 r., w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 78/8 i 59, AM-12 położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Piłsudskiego, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 172/2016  z dnia 02.08.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną oznaczoną ewidencyjnie nr 631, AM-1 położoną  w Osolinie, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie,  przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 171/2016  z dnia 01.08.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 74/44, AM-13, położoną w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Małej Ogrodowej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 170/2016  z dnia 01.08.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 74/43, AM-13, położoną w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Małej Ogrodowej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 166/2016  z dnia 21.07.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Pęgowie przy ul. Jarzębinowej, będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  158/2016  z dnia 06.07.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Obornikach Śląskich, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 157/2016 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 06.07.2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 164/18, AM-1 położoną w Wilczynie, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 155/2016 z dnia 05.07.2016 r., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Cypriana Kamila Norwida (rejon ulicy Aleksandra Fredry), AM-26, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 150/2016 z dnia 29.06.2016 r., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Bagnie, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 149/2016 z dnia 29.06.2016 r., w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. nr 32, AM 41, położonej w Obornikach Śląskich przy ulicy Parkowej 20, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 148/2016 z dnia 27.06.2016 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 34/2, AM 1, położonej w Rościsławicach przy ul. Długiej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 147/2016 z dnia 27.06.2016 r., w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 344/4, AM 1, położonej w Urazie przy ul. Modrzewiowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 146/2016 z dnia 27.06.2016 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 2/4, AM 26, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Makuszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 132/2016 z dnia 09.06.2016 r., w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 25/3, 25/4 i 25/5, AM-16, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Jagiellończyka, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 131/2016 z dnia 09.06.2016 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 962/2, AM-1, położonej w Urazie przy ul. Wrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 112/2016 z dnia 23.05.2016 r., w sprawie ogłoszenia czwartych przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie, AM-1 przy ul. Jarzębinowej, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 101/2016 z dnia 06.05.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Bagnie, będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 100/2016 z dnia 29.04.2016 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 78/8 i 59, AM-12 położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Piłsudskiego, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 96 /2016 z dnia 29.04.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną działkę gruntu oznaczoną ewidencyjnie nr 2/4, AM-26, położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Makuszyńskiego będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 95 /2016  z dnia 29.04.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 34/2, AM-1 położoną w Rościsławicach przy ul. Długiej, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 81/2016 z dnia 18.04.2016 r., w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 25/3, 25/4 i 25/5, AM-16, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Jagiellończyka, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 79/2016 z dnia 14.04.2016 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 962/2, AM-1, położonej w Urazie przy ul. Wrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 78/2016 z dnia 14.04.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Obornikach Śląskich przy ulicy Cypriana Kamila Norwida, będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 67/2016 z dnia 01.04.2016 r., w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie, AM-1 przy ul. Jarzębinowej, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 58/2016 z dnia 24.03.2016 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 964/10, AM-1 położonej w Urazie, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 53/2016 z dnia 14.03.2016 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. nr 32, AM 41, położonej w Obornikach Śląskich przy ulicy Parkowej 20, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 52/2016 z dnia 14.03.2016 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 344/4, AM 1, położonej w Urazie przy ul. Modrzewiowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 39/2016 z dnia 25.02.2016 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 962/2, AM-1, położonej w Urazie przy ul. Wrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie nr 71/2016 z dnia 05.04.2016 r. Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Urazie, AM-1 przy ul. Wrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 38/2016 z dnia 24.02.2016 r., w sprawie ogłoszenia piątych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Cypriana Kamila Norwida (rejon ulicy Aleksandra Fredry), AM-26, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 37/2016 z dnia 24.02.2016 r., w sprawie ogłoszenia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Obornikach Śląskich, AM-27 przy ul. Energetycznej 70, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 33/2016 z dnia 18.02.2016 r., w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 1/17, AM 1 położonej w Golędzinowie, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 32/2016 z dnia 18.02.2016 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 182/2, AM-1, położonej w Siemianicach przy ul. Granicznej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 27/2016 z dnia 11.02.2016 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Obornikach Śląskich, AM-19 przy ul. Witosa 9, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 22/2016 z dnia 04.02.2016 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Piłsudskiego.

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 21/2016 z dnia 01.02.2016 r., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 13/2016 z dnia 21.01.2016 r., w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie, AM-1 przy ul. Jarzębinowej, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 10/2016 z dnia 15.01.2016 r., w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 74/43 i dz. nr 74/44, AM 13, położonych w Obornikach Śląskich, w rejonie ulicy Małej Ogrodowej, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 8/2016 z dnia 13.01.2016 r., w sprawie ogłoszenia czwartych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Cypriana Kamila Norwida (rejon ulicy Aleksandra Fredry), AM-26, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 7/2016 z dnia 13.01.2016 r., w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Obornikach Śląskich, AM-27 przy ul. Energetycznej 70, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 3 /2016 z dnia 07.01.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 962/2, AM-1 położoną w Urazie, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 292/2015 z dnia 21.12.2015 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Obornikach Śląskich, AM-19 przy ul. Witosa 9

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 287/2015 z dnia 15.12.2015 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 344/4, AM 1, położonej w Urazie przy ul. Modrzewiowej

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 286/2015 z dnia 15.12.2015 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 281/2015 z dnia 07.12.2015 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 964/10, AM-1 położonej w Urazie, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 280 /2015  z dnia 07.12.2015 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu nr 78/8 i 59, AM-12 położone w Obornikach Śląskich przy ul. Piłsudskiego, będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 267/2015 z dnia 17.11.2015 r., w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Obornikach Śląskich, AM-27 przy ul. Energetycznej 70, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 265/2015 z dnia 13.11.2015 r., sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Cypriana Kamila Norwida (rejon ulicy Aleksandra Fredry), AM-26, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 260/2015  z dnia 10.11.2015 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 182/8, AM-1 położoną w Siemianicach przy ul. Granicznej, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 257 /2015  z dnia 02.11.2015 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 28/11, AM-19 położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Witosa 9, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 256/2015 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 02 listopada 2015 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 60/1, AM-24 położoną w Obornikach Śląskich, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 251/2015 z dnia 26.10.2015 r., w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Bagnie, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 250 /2015  z dnia 26.10.2015 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 344/4 położoną w Urazie przy ul. Modrzewiowej, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 224/2015 z dnia 05.10.2015 r., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie, AM-1 przy ul. Jarzębinowej, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 223/2015 z dnia 05.10.2015 r., w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 1/17, AM 1 położonej w Golędzinowie,  stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 218/2015 z dnia 29.09.2015 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 780/1, położonej w Urazie

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 217/2015 z dnia 29.09.2015 r., w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 20/10, AM-16, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Jagiellończyka nr 26

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 215/2015 z dnia 25.09.2015 r., w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich, AM-27 przy ul. Energetycznej, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 210/2015  z dnia 15.09.2015 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 964/10, AM-1, położoną w Urazie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargowym, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 209/2015 z dnia 15.09.2015 r., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 25/3, 25/4 i 25/5, AM-16, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Jagiellończyka, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 206/2015 z dnia 14.09.2015 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 74/45, AM 13, położonej w Obornikach Śląskich, w rejonie ulicy Małej Ogrodowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 205/2015 z dnia 14.09.2015 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 74/44, AM 13, położonej w Obornikach Śląskich, w rejonie ulicy Małej Ogrodowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 204/2015 z dnia 14.09.2015 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 74/43, AM 13, położonej w Obornikach Śląskich, w rejonie ulicy Małej Ogrodowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 184/2015 z dnia 14.08.2015 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż zabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 631, położonej przy ul. Piłsudskiego 92 w Osolinie, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 182/2015  z dnia 13.08.2015 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Pęgowie przy ul. Jarzębinowej, będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 172/2015 z dnia 30.07.2015 r., w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 20/10 i 20/11, AM-16, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Jagiellończyka, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 171/2015 z dnia 29.07.2015 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 780/1, AM 1 położonej w Urazie, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 170/2015 z dnia 29.07.2015 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. nr 32, AM 41, położonej w Obornikach Śląskich przy ulicy Parkowej 20, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 165/2015  z dnia 24.07.2015 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Obornikach Śląskich przy ul. Kazimierza Jagiellończyka, będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 159/2015 z dnia 17.07.2015 r., w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich, AM-27 przy ul. Henryka Probusa i ul. Energetycznej, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 158/2015 z dnia 17.07.2015 r., w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Cypriana Kamila Norwida (rejon ulicy Aleksandra Fredry), AM-26, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 157/2015 z dnia 17.07.2015 r., w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Bagnie, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 145/2015 z dnia 29.06.2015 r. (209.4 KB), w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 1/17, AM 1 położonej w Golędzinowie (397.2 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 135/2015 z dnia 22.06.2015 r. (209.9 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 74/45, AM 13, położonej w Obornikach Śląskich, w rejonie ulicy Małej Ogrodowej (824.4 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 134/2015 z dnia 22.06.2015 r (210.3 KB)., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 74/44, AM 13, położonej w Obornikach Śląskich, w rejonie ulicy Małej Ogrodowej (824.4 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 133/2015 z dnia 22.06.2015 r. (209.8 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 74/43, AM 13, położonej w Obornikach Śląskich, w rejonie ulicy Małej Ogrodowej (824.4 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 132/2015 z dnia 19.06.2015 r. (211 KB), w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 40 i 39/2, AM 29 położonych w Obornikach Śląskich (575.6 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 126/2015 z dnia 12.06.2015 r. (212.3 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 631, położonej przy ul. Piłsudskiego 92 w Osolinie (422.5 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 123/2015  z dnia 11.06.2015 r. (247 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 780/1, AM-1, przeznaczoną do sprzedaży, położoną w Urazie przy ul. Wolności, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 113/2015 z dnia 22.05.2015 r. (216.8 KB), w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich, AM-16 przy ul. Kazimierza Wielkiego (256.9 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 112/2015 z dnia 22.05.2015 r. (213.1 KB), w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 20/10 i 20/11, AM-16, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Jagiellończyka (509.5 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 105/2015 z dnia 20.05.2015 r. (183 KB) w sprawie odwołania pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich, AM-10 przy ul. Ofiar Katynia, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 104/2015 z dnia 19.05.2015 r. (215.1 KB), w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie, AM-1 przy ul. Jarzębinowej (275.6 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 99/2015 z dnia 18.05.2015 r. (184.5 KB) w sprawie odwołania trzecich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie, AM-1 przy ul. Jarzębinowej, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 98/2015 z dnia 13.05.2015 r. (218.4 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Bagnie (802.9 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 94/2015 z dnia 05.05.2015 r. (197.4 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 74/45, AM-13, położoną w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Małej Ogrodowej (824.4 KB), przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 93/2015 z dnia 05.05.2015 r. (197.8 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 74/44, AM-13, położoną w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Małej Ogrodowej (824.4 KB), przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 92/2015 z dnia 05.05.2015 r. (198.4 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 74/43, AM-13, położoną w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Małej Ogrodowej (824.4 KB), przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 77/2015 z dnia 24.04.2015 r. (215.1 KB), w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie, AM-1 przy ul. Jarzębinowej (275.6 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 70/2015 z dnia 21.04.2015 r. (211.5 KB), w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 141, AM 10, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Jana Kochanowskiego (890.6 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 66 /2015 z dnia 16.04.2015 r. (245.7 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną oznaczoną ewidencyjnie nr 631, AM-1 położoną w Osolinie (422.5 KB), będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 59/2015  z dnia 09.04.2015 r. (195.3 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 351/11, AM-1, obręb Rościsławice (471.9 KB), przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargowym, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 58/2015 z dnia 09.04.2015 r. (193.2 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 740, AM-1, obręb Uraz (433.4 KB), przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargowym, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 57/2015 z dnia 08.04.2015 r. (219.5 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich, AM-27 przy ul. Henryka Probusa i ul. Energetycznej (953.8 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 56/2015 z dnia 08.04.2015 r. (218.3 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Aleksandra Fredry, AM-26 (762.8 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 55/2015 z dnia 08.04.2015 r (213.3 KB)., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Ofiar Katynia, AM-10 (804.7 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 52/2015 z dnia 03.04.2015 r. (208.9 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 1/17, AM 1 położonej w Golędzinowie (397.2 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 51/2015 z dnia 03.04.2015 r. (213.3 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 20/10 i 20/11, AM-16, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Jagiellończyka (509.5 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 50/2015 z dnia 03.04.2015 r. (215.9 KB), w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich, AM-16 przy ul. Kazimierza Wielkiego (256.9 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 42/2015 z dnia 17.03.2015 r. (249.7 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Bagnie, będące własnością Gminy Oborniki Śląskie (802.9 KB), przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 38/2015 z dnia 12.03.2015 r. (209.7 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 40 i 39/2, AM 29 położonych w Obornikach Śląskich (575.6 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 30/2015  z dnia 23.02.2015 r. (247 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Obornikach Śląskich przy ulicy Ofiar Katynia (804.7 KB), będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 28/2015 z dnia 20.02.2015 r. (249.1 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Aleksandra Fredry (762.8 KB), będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 27/2015 z dnia 20.02.2015 r. (251.3 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Obornikach Śląskich przy ul. Henryka Probusa i ul. Energetycznej (953.8 KB), będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 26/2015 z dnia 18.02.2015 r (217.1 KB)., w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie, AM-1 przy ul. Jarzębinowej (275.6 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 25/2015 z dnia 18.02.2015 r. (211.7 KB), w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 141, AM 10, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Jana Kochanowskiego (890.6 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 14/2015 z dnia 09.02.2015 r. (246.7 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Obornikach Śląskich przy ul. Kazimierza Jagiellończyka, będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 13/2015 z dnia 05.02.2015 r. (43.5 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 1/17, AM-1 położoną w Golędzinowie (461.1 KB), przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 9/2015 z dnia 29.01.2015 r. (82.5 KB), w sprawie ogłoszenia o rokowaniach po drugim przetargu ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 118, AM-25 położonej w Obornikach Śląskich przy ulicy Polnej.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 8/2015 z dnia 29.01.2015 r. (83.5 KB), w sprawie ogłoszenia o rokowaniach po drugim przetargu ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 123, AM-4 położonej w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Sikorskiego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 2 /2015 z dnia 19.01.2015 r. (246.6 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną działkę gruntu nr 37/1, AM-13 położoną w Obornikach Śląskich, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 273/2014 z dnia 15.12.2014 r. (192.9 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu nr 40 i 39/2, AM-29 przeznaczone do sprzedaży, położone w Obornikach Śląskich (575.6 KB), będące własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 267/2014 z dnia 25.11.2014 r. (208.7 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 49/4, położonej przy ul. Piłsudskiego 67 w Osolinie (260.8 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 262/2014 z dnia 19.11.2014 r. (209.8 KB), w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 968/2, AM 1, położonej w Urazie przy ul. Wrocławskiej (222.5 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 258/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. (208.2 KB), w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 (318 KB) wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności przynależnego gruntu położonego w Urazie przy ul. Wolności nr 8, stanowiącego własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 256/2014 z dnia 06.11.2014 r. (211.3 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 141, AM 10, położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Jana Kochanowskiego (890.6 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 237/2014 z dnia 07 października 2014 r., (212.2 KB) w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 123 położonej w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Sikorskiego stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 236/2014 z dnia 07 października 2014 r. (210.9 KB), w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 118 położonej w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Polnej stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 235/2014 z dnia 06 października 2014 r (216.7 KB)., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie, AM-1 przy ul. Jarzębinowej (274.9 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 234/2014 z dnia 06 października 2014 r (224.6 KB)., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich, AM-16 przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Kazimierza Jagiellończyka (480.1 KB) stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 220/2014  z dnia 26.09.2014 r. (74 KB), w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności przynależnego gruntu położonego w Urazie przy ul. Wolności nr 8 (1017.5 KB)

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 219/2014 z dnia 26 września 2014 r. (83.5 KB), w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Energetycznej (1.6 MB)

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 218/2014 z dnia 26 września 2014 r. (83 KB), w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Henryka Probusa (rejon ulic Energetycznej i Makuszyńskiego)  (1.7 MB)

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 211/2014 z dnia 17 września 2014 r. (209.4 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 841/1, AM 1, położonej w Urazie przy ul. Dębowej (617.8 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 210/2014 z dnia 17 września 2014 r. (209.4 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 968/2, AM 1, położonej w Urazie przy ul. Wrocławskiej (222.5 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie. 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 199/2014 z dnia 08 września 2014 r. (191.1 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 141, AM-10 przeznaczoną do sprzedaży, położoną przy ul. Jana Kochanowskiego w Obornikach Śląskich, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 184/2014 z dnia 01 sierpnia 2014 r. (209.9 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 123 położonej w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Sikorskiego stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 183/2014 z dnia 01 sierpnia 2014 r. (208.3 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 118 położonej w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Polnej stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 180/2014 z dnia 04 sierpnia 2014 r. (214.6 KB), w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich, AM-27 przy ul. Energetycznej (916 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 179/2014 z dnia 04 sierpnia 2014 r. (216.3 KB), w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich, AM-27 przy ul. Henryka Probusa (rejon ulic Energetycznej i Makuszyńskiego) (961.8 KB) stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 177/2014 z dnia 01 sierpnia 2014 r. (206.4 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności przynależnego gruntu położonego w Urazie przy ul. Wolności nr 8 (318 KB), stanowiącego własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 176/2014 z dnia 01 sierpnia 2014 r. (216 KB), w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Bagnie (802.7 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 175/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. (304.1 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Obornikach Śląskich przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Kazimierza Jagiellończyka, AM-16 (480.1 KB), będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 174 /2014 z dnia 29 lipca 2014 r. (244.4 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 49/4 położoną w Osolinie przy ul. Piłsudskiego 67 (260.8 KB), będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 173/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. (244.3 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Pęgowie przy ul. Jarzębinowej (274.9 KB), będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 141/2014 2014 z dnia 04 czerwca 2014 r. (257.1 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Dworcowej, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 128 /2014 z dnia 28.05.2014 r, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 841/1 położoną w Urazie przy ul. Dębowej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (40.5 KB)


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 129 /2014 z dnia 28.05.2014 r, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 968/2 położoną w Urazie przy ul. Wrocławskiej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (42 KB)

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  130 /2014  z dnia 28.05.2014 r, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 123, AM-4 położoną w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Sikorskiego, przeznaczoną do sprzedaży (42 KB)

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 131/2014  z dnia 28.05.2014 r, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 118 położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Polnej nr 14, przeznaczoną do sprzedaży (43.5 KB)

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  132/2014  z dnia 28.05.2014 r, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wolności 2 w Urazie, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (42.5 KB).

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 123/2014 z dnia 26.05.2014 r. (207.5 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 344/4, położonej w Urazie przy ul. Modrzewiowej, (386.4 KB) stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 122/2014 z dnia 26.05.2014 r. (215.6 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich, AM-27 przy ul. Henryka Probusa (rejon ulic Energetycznej i Makuszyńskiego) (949.3 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 118 /2014 z dnia 22 maja 2014 r. (191.3 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 59, AM-2 położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Wołowskiej, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 116/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (215.6 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich, AM-27 przy ul. Henryka Probusa (rejon ulic Energetycznej i Makuszyńskiego) (977.6 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 114/2014 z dnia 14 maja 2014 r. (215.6 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich, AM-27 przy ul. Henryka Probusa (rejon ulic Energetycznej i Makuszyńskiego),  (949.2 KB)stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 102/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (216.2 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich, AM-27, w rejonie ulic Energetycznej i Makuszyńskiego (943.6 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 101/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (219.6 KB), w sprawie ogłoszenia czwartych przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie przy ul. Jarzębinowej (194.4 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 100/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (226.7 KB), w sprawie ogłoszenia czwartych przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Kazimierza Jagiellończyka, AM-16 (481.7 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 97/2014 z dnia 22.04.2014 r. (88 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Bagnie (881.3 KB)

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 95/2014 z dnia 18.04.2014 r. (83 KB),w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich, AM-27, w rejonie ulic Energetycznej i Makuszyńskiego (1 MB).

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 96/2014 z dnia 18.04.2014 r. (44 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości zabudowane garażem przeznaczone do sprzedaży, położone w Obornikach Śląskich przy ul. Dworcowej (425 KB)

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 89/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. (207.3 KB), w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 276/5, położonej w Lubnowie przy ul. Kasztanowej (252.1 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 88/2014 z dnia 09 kwietnia 2014 r. (207.1 KB), w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 157/9, położonej w Lubnowie (299.7 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 83 /2014  z dnia 08 kwietnia 2014 r. (243.9 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 344/4 położoną w Urazie przy ul. Modrzewiowej (379.2 KB), będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 66/2014 z dnia 03 marca 2014 r. (228.5 KB), w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Kazimierza Jagiellończyka, AM-16 (377.7 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 63/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku (219.6 KB), w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie przy ul. Jarzębinowej (194.4 KB), stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 56/2014 z dnia 18 lutego 2014 r., (250.1 KB) w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Bagnie, będące własnością Gminy Oborniki Śląskie (878.9 KB), przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 55/ z dnia 18 lutego 2014 r. (268.4 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane działki gruntu położone w Obornikach Śląskich w rejonie ulic Energetycznej i Makuszyńskiego (1012.3 KB), będące własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 50/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku (208.7 KB), w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 69/1, położonej w Zajączkowie (363 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 49/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku (208.7 KB), w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 108/1, położonej w Wilczynie przy ul. Obornickiej (394.7 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 48/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku (206.9 KB), w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 49/4, położonej przy ul. Piłsudskiego 67 w Osolinie (260.8 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 47/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku (207.7 KB), w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 339/1, położonej w Bagnie (234 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 46/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku (206.9 KB), w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 276/5, położonej w Lubnowie przy ul. Kasztanowej (252.1 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 45/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku (208.9 KB), w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż zabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 76/12, położonej przy ul. Leśnej w Lubnowie (217.1 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 44/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku (208 KB), w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności przynależnego gruntu położonego w Urazie przy ul. Wolności nr 8 (228.8 KB), stanowiącego własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 20/2014 z dnia 22 stycznia 2014 (207.1 KB), w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 344/5, AM 1, położonej w Urazie przy ul. Świerkowej (347.6 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 19/2014 z dnia 22 stycznia 2014, (207.5 KB) w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 841/1, AM 1, położonej w Urazie przy ul. Dębowej (426.6 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 18/2014 z dnia 22 stycznia 2014,  (207.9 KB)w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 968/2, AM 1, położonej w Urazie przy ul. Wrocławskiej (143.4 KB), stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 17/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. (209 KB), w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego ograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 118 położonej w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Polnej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

 

Załączniki

4cf56a93c95b6_wykaz_morzecin_wielki.rtf

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 36.96k Format: .rtf Pobierz

mapka_129_2.doc

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 537k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_4_2011_wyszynskiego.doc

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 45k Format: .doc Pobierz

zarzadzenie_230-1.doc

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 36.5k Format: .doc Pobierz

zarz184.doc

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

zarz_14_odwolanie_przetargu.DOC

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 32k Format: .DOC Pobierz

wykaz_morzecin_wielki.rtf

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 36.96k Format: .rtf Pobierz

wykaz_osola_niedzielna.rtf

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 36.3k Format: .rtf Pobierz

wykaz_nieruchomosci_18_10_2010.DOC

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 24k Format: .DOC Pobierz

mapka_129_1.doc

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 561.5k Format: .doc Pobierz

borkowice_udzial_do_1_5_1.rtf

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 52.55k Format: .rtf Pobierz

wykaz_uraz_196.rtf

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 35.33k Format: .rtf Pobierz

morzecin_wielki_93_393_4.rtf

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 57.94k Format: .rtf Pobierz

przetarg_krzywoustego_zarz_155.rtf

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 47.09k Format: .rtf Pobierz

Ksiecia_Witolda146.rtf

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 51.91k Format: .rtf Pobierz

zarzadzenie_5_2011_kasztanowa.doc

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

przetarg_kowale_lokal_uzytkowy.rtf

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 52.79k Format: .rtf Pobierz

4cf56a93c2605_borkowice_udzial_do_1_5_1.rtf

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 52.55k Format: .rtf Pobierz

krzywoustego_99_3_am_27.jpg

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 582.71k Format: .jpg Pobierz

zarzadzenie_231-1.doc

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 38k Format: .doc Pobierz

wykaz_nieruchomosci_31_03_2010.DOC

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 26k Format: .DOC Pobierz

mapka_196_34-1_AM_5.doc

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 599k Format: .doc Pobierz

wykaz_dworcowa_13stycz.DOC

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 24.5k Format: .DOC Pobierz

zarz185.doc

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

odwolanie.rtf

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 42.72k Format: .rtf Pobierz

Zarz_196_POM.doc

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

ogloszenie_III_pun_telekomunikacja.rtf

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 116.66k Format: .rtf Pobierz

zarzadzenie221_przetarg_krzywoustego_.doc

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 38.5k Format: .doc Pobierz

ogloszenie_Osola.doc

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

Mwielki_93-3_i_93-4.jpg

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 1.39M Format: .jpg Pobierz

wykaz_dworcowa42.rtf

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 37.22k Format: .rtf Pobierz

wykaz_sklodowskiej.DOC

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 24.5k Format: .DOC Pobierz

ogloszenie_Osolin_611-2-3.doc

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

przetarg_osola_niedzielna_13.doc

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 41.5k Format: .doc Pobierz

wykaz_nowowiejska_osolin.DOC

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 27k Format: .DOC Pobierz

ul.M.C.SklodowskiejWolsztyniak.doc

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz

wykaz_orkana.DOC

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 27k Format: .DOC Pobierz

wykaz_kasztanowa35.DOC

Data: 2015-07-20 09:10:34 Rozmiar: 27k Format: .DOC Pobierz

Liczba odwiedzin : 69038
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Balowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Balowska
Czas wytworzenia: 2016-12-19 10:41:02
Czas publikacji: 2019-01-24 12:59:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak