Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: WYKONANIE REMONTU CHODNIKÓW PRZY ULICACH PADEREWSKIEGO I TRZEBNICKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PRZYLEGAJĄCYCH DO PARKU MIEJSKIEGO 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:
WYKONANIE REMONTU CHODNIKÓW PRZY ULICACH PADEREWSKIEGO I TRZEBNICKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PRZYLEGAJĄCYCH DO PARKU MIEJSKIEGO 
 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na WYKONANIE REMONTU CHODNIKÓW PRZY ULICACH PADEREWSKIEGO I TRZEBNICKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PRZYLEGAJĄCYCH DO PARKU MIEJSKIEGO..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: WYKONANIE REMONTU CHODNIKÓW PRZY ULICACH PADEREWSKIEGO I TRZEBNICKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PRZYLEGAJĄCYCH DO PARKU MIEJSKIEGO.

ASCOMPLEX Adam Stążka

56-100 Wołów

ul. Kościuszki 13E/1

Cena oferty - 67 823.06 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

ASCOMPLEX Adam Stążka

ul. Kościuszki 13E/1

56-100 Wołów

(3)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH

Wojciech Rapp

Zielona 4

55-106 Czeszów

(1)

  259,05

 

 

 

 

 

 

  259,05

1

USŁUGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

(4)

  258,51

 

 

 

 

 

 

  258,51

1

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Zalewski Marek

Żmigródek 112

55-140 Żmigród

(5)

  227,34

 

 

 

 

 

 

  227,34

1

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Katarzyna Ćwik-Popadiuk

ul. Mickiewicza 24

56-160 Wińsko

(6)

  223,02

 

 

 

 

 

 

  223,02

1

"INREM" Sp. z o.o.

Rynek 24

55-200 Oława

(2)

  189,03

 

 

 

 

 

 

  189,03

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2014-03-04

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 


Liczba odwiedzin : 595
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2014-03-05 09:33:59
Czas publikacji: 2014-03-05 09:33:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak