Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Przedsięwzięcie związane z realizacją "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oborniki Śląskie na lata 2010-2032" polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest 

 

  

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przetarg nieograniczony pn.: Przedsięwzięcie  związane z realizacją "Programu usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Oborniki Śląskie na lata 2010-2032" polegające na  demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest

Wybrano ofertę:

    EKO-MIX Konstanty Spurek

    ul. Grabiszyńska 163

    50-950 Wrocław na:

1)      wykonanie usługi obejmującej demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest:   

za cenę 495,00 zł brutto

2)      wykonanie usługi obejmującej zbieranie, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest: za cenę 495,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejsza ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

1

Cena (koszt)

2

 

 

 

Razem

1

Zakład Gospodarki Komunalnej "GRONEKO"

Marcin Gronowski,

 Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

(1)

47,18

16,24

 

 

 

63,42

1

Środowisko i Innowacje
Sp. z o.o.

Dobrów 8/-

28-142 Tuczępy

(2)

59,74

30,00

 

 

 

89,74

1

IMAK Krzysztof Szymczak

ul. Norwida 11/14

96-100 Skierniewice

(3)

48,80

27,80

 

 

 

76,60

1

EKO-MIX Konstanty Spurek

ul. Grabiszyńska 163

50-950 Wrocław

(4)

70,00

23,03

 

 

 

93,03

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

 

 

 

 oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2014-04-11

 

                                                                                      BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

        

                                                                                               mgr Sławomir Błażewski 

 

 


Liczba odwiedzin : 569
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2014-04-11 13:37:45
Czas publikacji: 2014-04-11 13:37:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak