Sprzedaż mieszkań najemcom 

 
 

 

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 25/2019  z dnia 25.01..2019 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Orkana 12, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 200/2018 z dnia 05.10.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego samodzielny lokal niemieszkalny nr 1A przeznaczony do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy położony na nieruchomości obejmującej dz. nr 153, AM-4, przy ul. Siemianickiej 2 w Obornikach Śląskich.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 187/2018  z dnia 17.09.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Orkana 12, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 173/2018  z dnia 08.08.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 33 w Zajączkowie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 172/2018  z dnia 08.08.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej nr 6, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 102/2018  z dnia 18.05.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  83 /2018  z dnia 16.04.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej 35, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  82 /2018  z dnia 16.04.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej 35, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  81 /2018  z dnia 16.04.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej 35, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  80 /2018  z dnia 16.04.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej 35, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  79 /2018  z dnia 16.04.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej 35, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  78 /2018  z dnia 16.04.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej 35, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  32 /2018  z dnia 13.02.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego wyodrębniony lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym w Osolinie przy ul. Stawowej 23, przeznaczony do sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 208/2017  z dnia 04.09.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i przynależnego gruntu, położony w budynku mieszkalnym dwulokalowym w Obornikach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9. przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnego gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  152 /2017  z dnia 28.06.2017 r.
, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym w Obornikach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie nr 9, przeznaczony do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  119 /2017  z dnia 23.05.2017 r
., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Sikorskiego nr 56, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr  118 /2017  z dnia 23.05.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Sikorskiego nr 56, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 91/2017  z dnia 24.04.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 7 stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Siemianicach  przy ul.Spacerowej 2, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 90/2017  z dnia 24.04.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i przynależnego gruntu, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Piłsudskiego 20, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnego gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 89/2017  z dnia 24.04.2017 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich  przy ul.Dworcowej 37, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie nr 32 /2017 z dnia 17.02.2017 roku Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowana działkę gruntu położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Kasztanowej 15, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 209A ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych przy ulicy Kasztanowej 15 w Obornikach Śląskich.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 239/2016  z dnia 24.11.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 204/2016  z dnia 28.09.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich  przy ul. Łokietka 14, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 203/2016  z dnia 28.09.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich  przy ul. Łokietka 14, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 173/2016  z dnia 02.08.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich  przy ul.Marii Skłodowskiej – Curie nr 26, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 145/2016  z dnia 27.06.2016 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 737/3, AM-1 położoną w Pęgowie, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 226/2015  z dnia 06.10.2015 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Pięknej 7, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie nr 211 /2015 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 16.09. 2015 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowana działkę gruntu położoną w Obornikach Śląskich w rejonie ul. Kościuszki, będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 209A ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych przy ulicy Kościuszki nr 4 w Obornikach Śląskich.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 166/2015  z dnia 24.07.2015 r., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym w Golędzinowie przy ul. Słowackiego 6, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 143/2015  z dnia 24.06.2015 r. (250.3 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich  przy ul.Wyszyńskiego 31, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 142/2015  z dnia 24.06.2015 r. (250.2 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich  przy ul.Wyszyńskiego 31, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 141/2015  z dnia 24.06.2015 r. (250 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich  przy ul.Wyszyńskiego 31, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 140/2015  z dnia 24.06.2015 r (249.9 KB)., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich  przy ul.Wyszyńskiego 31, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 122/2015 z dnia 10.06.2015 r. (249.9 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich  przy ul.Marii Skłodowskiej – Curie nr 70, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 102/2015 z dnia 18.05.2015 r. (251.5 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich  przy ul.Dworcowej 37, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 101/2015 z dnia 18.05.2015 r. (251.8 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich  przy ul.Dworcowej 37, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 100/2015  z dnia 18.05.2015 r. (251.4 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich  przy ul.Dworcowej 37, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 84/2015 z dnia 24.04.2015 r. (206.2 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 7 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie nr 70, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 83/2015 z dnia 24.04.2015 r. (206.1 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie nr 70, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 82/2015  z dnia 24.04.2015 r. (206.1 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich  przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie nr 70, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 81/2015 z dnia 24.04.2015 r. (206.1 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie nr 70, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 80/2015 z dnia 24.04.2015 r. (206.2 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich  przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie nr 70, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 79/2015  z dnia 24.04.2015 r. (206.3 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie nr 70, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 78/2015 z dnia 24.04.2015 r. (206.2 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich  przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie nr 70, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 76/2015 z dnia 23.042015 r. (245.6 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 33 w Zajączkowie, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 65/2015 z dnia 15.04.2015 r. (249.5 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Rycerskiej 10, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 64/2015 z dnia 15.04.2015 r. (249.1 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Rycerskiej 10, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 49/2015  z dnia 02.04.2015 r. (206.7 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Rościsławicach przy ul. Polnej 8, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 41/2015 z dnia 17.03.2015 r. (196.7 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego nr 2, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 40/2015 z dnia 17.03.2015 r. (196.3 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego nr 2, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 39/2015 z dnia 17.03.2015 r. (196.6 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego nr 2, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 12/2015 z dnia 05.02.2015 r (48 KB)., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Lipowej 7, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 265/2014 z dnia 21.11.2014 r. (198.4 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 10 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i przynależnego gruntu, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Piłsudskiego 20, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnego gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 264/2014 z dnia 21.11.2014 r. (198.9 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i przynależnego gruntu, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Łokietka 32, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnego gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 242/2014 z dnia 09 października 2014 r. (196.6 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej nr 44, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 241/2014 z dnia 09 października 2014 r. (196.9 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej nr 44, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 240/2014 z dnia 09 października 2014 r. (197.1 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej nr 44, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 230/ z dnia 01 października 2014 r. (197.1 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Kasztanowej nr 35, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 229/2014 z dnia 01 października 2014 r. (196.8 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej nr 10, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 216/ z dnia 19 września 2014 r. (197.6 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 5A wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej nr 23, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 215/2014 z dnia 19 września 2014 r. (197 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej nr 23, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 206/2014 z dnia 11 września 2014 r. (248.6 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Dunikowskiego nr 10, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 198/2014 z dnia 08 września 2014 r. (196.1 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 8 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej nr 30, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 197 /2014 z dnia 08 września 2014 r. (197.6 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalno – usługowym w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej nr 7, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 196/2014 z dnia 08 września 2014 r. (197.6 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalno – usługowym w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej nr 7, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 195/2014 z dnia 08 września 2014 r. (196.4 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 9 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 194/2014 z dnia 08 września 2014 r. (196.4 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 193/2014 z dnia 08 września 2014 r. (196 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 33 w Zajączkowie, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 166/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. (246.2 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Dunikowskiego nr 10, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 165/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. (246.4 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Dunikowskiego nr 10, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 164/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. (245.8 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Dunikowskiego nr 12, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 163/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. (245.9 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Dunikowskiego nr 12, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 162/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. (245.8 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Dunikowskiego nr 12, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 161/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. (194.4 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej nr 6, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 147/2014 z dnia 17.06.2014 r (235.8 KB) w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 9 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich  przy ul.Marii Skłodowskiej – Curie nr 70, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 146/2014 z dnia 17.06.2014 r (235.9 KB) w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 8 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich  przy ul.Marii Skłodowskiej – Curie nr 70, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 140/2014 z dnia 04 czerwca 2014 r. (194.7 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 13 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 139/2014 z dnia 04 czerwca 2014 r. (195 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 11 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 138/2014 z dnia 04 czerwca 2014 r. (195.1 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 10 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 137/2014 z dnia 04 czerwca 2014 r. (194.8 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 7 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 136/2014 z dnia 04 czerwca 2014 r. (194.8 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 135/2014 z dnia 04 czerwca 2014 r. (195 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 134/2014 z dnia 04 czerwca 2014 r. (194.9 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 121 /2014 z dnia 23.05.2014 r (194.6 KB)., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 11, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 70/2014 z dnia 07.03.2014 r. (48.5 KB),w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 8 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 69/2014 z dnia 07.03.2014 r. (48 KB),w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 68/2014 z dnia 07.03.2014 r. (49 KB),w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 67/2014 z dnia 07.03.2014 r. (48 KB),w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 41/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. (194.8 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Urazie przy ul. Rybnej nr 2, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 40/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. (194.8 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Urazie przy ul. Rybnej nr 2, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 39/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. (194.7 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Urazie przy ul. Rybnej nr 2, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 38/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. (197.2 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 9 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Górnej nr 1, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 37/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. (197.1 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 8 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Górnej nr 1, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 11/2014 z dnia 16.01.2014 r. (47.5 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Górnej nr 1, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 12/2014 z dnia 16.01.2014 r. (47.5 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Górnej nr 1, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 13/2014 z dnia 16.01.2014 r. (47.5 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Górnej nr 1, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 14/2014 z dnia 16.01.2014 r. (48 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Górnej nr 1, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 314/2013 z dnia 21.11.2013 r (118.2 KB),w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 13 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 313/2013 z dnia 21.11.2013 r(120 KB),w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 11 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 312/2013 z dnia 21.11.2013 r.,  (119.9 KB)w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 10 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 311/2013 z dnia 21.11.2013 r.,  (119.9 KB)w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 7 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 310/2013 z dnia 21.11.2013 r.,  (119.9 KB)w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 309/2013 z dnia 21.11.2013 r. (120.2 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 308/2013 z dnia 21.11.2013 r.,  (119.9 KB)w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 307/2013 z dnia 21.11.2013 r. (119.9 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lubnowie przy ul. Kasztanowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 284/2013 z dnia 24.10.2013 r. (46 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego nr 2, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 283/2013  z dnia 24.10.2013 r. (44.5 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1  wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego nr 47, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 282/2013 z dnia 24.10.2013 r. (44.5 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego nr 47, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 281/2013 z dnia 24.10.2013 r. (48 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej nr 30

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 280/2013  z dnia 24.10.2013 r. (48.5 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej nr 30, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 279/2013 z dnia 24.10.2013 r., (48.5 KB) w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 7 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej nr 30, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 265/2013 z dnia 07 października 2013 r. (117.5 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 8 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 264/2013 z dnia 07 października 2013 r. (117.7 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 263/2013 z dnia 07 października 2013 r. (118.3 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 262/2013 z dnia 07 października 2013 r. (118.3 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej nr 5, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 261/2013 z dnia 07 października 2013 r., (116.6 KB) w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej nr 6, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 215 /2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. (116 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr  3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Sikorskiego nr 56, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 214 /2013  z dnia 20 sierpnia 2013 r. (117.1 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Łokietka nr 8, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 213 /2013  z dnia 20 sierpnia 2013 r., (117.9 KB) w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Łokietka nr 8, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 185 /2013 z dnia 11 lipca 2013 roku (118 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 11, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 106 /2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. (113.7 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 4, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 105 /2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. (113.9 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 4, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 104 /2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. (113.9 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 4, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 103 /2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. (114 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 4, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 102 /2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. (113.9 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 4, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 100 /2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. (113.5 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 4, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 99 /2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. (113.3 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 2, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 98 /2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. (114.3 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 2, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 97 /2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. (114.6 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 2, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 96 /2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. (113.9 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 2, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 83 /2013 z dnia 08 kwietnia 2013 r. (119.1 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalno – usługowym w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej nr 7, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 82 /2013 z dnia 08 kwietnia 2013 r (119.3 KB)., w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr  3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalno – usługowym w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej nr 7, stanowiący własność Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 66 /2013 z dnia 14.03.2013 r (117.9 KB), w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym czterorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego nr 31, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie nr 43/2013 z dnia 14.02.2013 r. (115.3 KB),

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego dom jednorodzinny nr 6 wraz z gruntem i częściami składowymi, w którym znajduje się 1 lokal mieszkalny, położony w Bagnie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zarządzenie nr 31/2013  z dnia 30 stycznia 2013r., (115.3 KB)

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 8 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 33 w Zajączkowie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Zarządzenie nr 30/2013  z dnia 30 stycznia 2013r., (115.2 KB)

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 7 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 33 w Zajączkowie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Zarządzenie nr 29/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. (115.2 KB)

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 33 w Zajączkowie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Zarządzenie nr 28/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. (115.3 KB)

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, przynależnego gruntu i jego częściach składowych, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 33 w Zajączkowie, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Zarządzenie nr 22/2013 z dnia 21.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 4, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (46 KB)

Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 21.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 4, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (46 KB)

Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 21.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 4, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (45 KB)

Zarządzenie nr 19/2013 z dnia 21.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 4, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (45.5 KB)

Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 21.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 4, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (45.5 KB)

Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 21.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 4, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. (45 KB)

Zarządzenie nr 16/2013 z dnia 21.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 2, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (46 KB)

Zarządzenie nr 15/2013 z dnia 21.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 2, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. (45.5 KB)

Zarządzenie nr 14/2013 z dnia 21.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 2, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. (45.5 KB)

Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 21.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej nr 2, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.  (44.5 KB)

 

Liczba odwiedzin : 3158
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Balowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Balowska
Czas wytworzenia: 2015-10-06 13:51:06
Czas publikacji: 2019-01-25 10:13:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak