Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I 

 

 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I.

Wybrano ofertę:

dla zadania: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii "EKO-INŻYNIERIA" Sp. z o.o.

63-400 Ostrów Wielkopolski

ul. Bema 186

Cena oferty - 13 876 220.88 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii

"EKO-INŻYNIERIA"

Sp. z o.o.

ul. Bema 186

63-400 Ostrów Wielkopolski

(6)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELTAR"

Sp. z o.o.

ul. Starodąbrowska 20

33-100 Tarnów

(7)

 

  285,51

 

 

 

 

 

 

  285,51

1

"INSTALBUD" Sp. z o.o.

ul. Boya-Żeleńskiego 6A

35-105 Rzeszów

(3)

  251,61

 

 

 

 

 

 

  251,61

1

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji "HYDROMEL"

 Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 156a

26-200 Końskie

(4)

  247,83

 

 

 

 

 

 

  247,83

1

WUPRINŻ S.A.

ul. Straży Ludowej 35

60-465 Poznań

(8)

  205,56

 

 

 

 

 

 

  205,56

1

MAZUR - SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH

Łozienica, ul. Prosta 26

72-100 Goleniów

(5)

  194,34

 

 

 

 

 

 

  194,34

1

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MIRS Sp. z o.o.,

INKOBUD Artur Kowalczyk

Spalice, ul. Kasztanowa 3

56-400 Oleśnica

(1)

  181,14

 

 

 

 

 

 

  181,14

1

ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A.

Osiedle Cechowe 31

64-840 Budzyń

(2)

  170,07

 

 

 

 

 

 

  170,07

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2014-04-15

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 


Liczba odwiedzin : 629
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2014-04-15 14:51:04
Czas publikacji: 2014-04-15 14:51:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak