Burmistrz - kompetencje 

 

Burmistrz - kompetencje 

Kompetencje Burmistrza (na podstawie art. 29 Statutu Miasta )


1) Burmistrz jest organem wykonawczym Miasta.
2) Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania miasta określone przepisami prawa.
3) Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
- przygotowuje projekty uchwał Rady
- określa sposób wykonywania uchwał
- gospodaruje mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa) itp.
- przygotowuje projekt budżetu miasta i wykonuje budżet
- zatrudnia i zwalnia kierowników miejskich jednostek
- wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach należących do kompetencji

 


Liczba odwiedzin : 629
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 1970-01-01 00:00:00
Czas publikacji: 1970-01-01 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak