Usługi Hotelarskie 

 

Wpis Usług hotelarskich 

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Druk do pobrania

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie – 17 zł (na podst. zał. do ustawy o opłacie skarbowej cz. II ust. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm)

 

Opłatę wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich
Nr rachunku: Bank Spółdzielczy 1395830009 0000 1007 2000 0016

Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Obsługi Interesanta lub sekretariat Urzędu

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni


Jednostka odpowiedzialna:

Monika Wawrzak, referent ds. działalności gospodarczej

pok. nr 100, budynek B Urzędu
w godzinach pracy Urzędu
tel. 0 71 310 29 26

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:
Art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 55, poz. 578 z 2001r. - tekst jednolity)

Dodatkowe informacje:
1. Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i obiektu, w którym świadczone są usługi hotelarskie, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

formularz_-_inne_obiekty.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 86k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 555
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Wawrzak
Czas wytworzenia: 2004-04-13 09:00:00
Czas publikacji: 2004-04-13 09:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak