Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych 

 

  

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych

 

Wybrano ofertę:

dla zadania pn.: Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych  

„MINI BUS” Witold Aleksandrowcz

ul. M.C. Skłodowskiej 87

55-120 Oborniki Śląskie

Cena oferty: 248 832,00 zł brutto

 

       –Uzasadnienie wyboru:

   Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

Razem [pkt]

 

1

 

TAXI OSOBOWE Firma Transportowo Handlowa

Waldemar Paszek

ul. Kraszewskiego 7/4

50-229 Wrocław

(1)

74,30

 

 

 

74,30

1

PIOTRANS

 Piotr Kubicz

ul. Grabiszyńska 18/28

53-502 Wrocław

(2)

79,43

 

 

 

79,43

1

„MINI BUS”

Witold Aleksandrowicz

ul. M.C. Skłodowskiej 87

55-120 Oborniki Śląskie

(3)

100,00

 

 

 

100,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

PIOTRANS

Piotr Kubicz

ul. Grabiszyńska 18/28

53-502 Wrocław

(2)

Art. 89. ust.1 pkt 5

- Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

PIOTRANS

Piotr Kubicz

ul. Grabiszyńska 18/28

53-502 Wrocław

(2)

Art. 24 ust. 2 pkt 2 i 4

 - oferta nie została zabezpieczona wymaganym wadium

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-07-04

                ZASTĘPCA  BURMISTRZA

              -mgr Karol Kos-

 


Liczba odwiedzin : 631
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-07-04 15:04:48
Czas publikacji: 2013-07-04 15:04:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak