Zmiany w obowiązujących planach miejscowych 

 

Zmiany w obowiązujących planach miejscowych

 

Zmiany w obowiązujących planach miejscowych

 

 

 

Wymagane dokumenty :

1. Pisemny wniosek

2. Mapa ewidencyjna

 

Opłaty :

Nie podlega opłacie skarbowej.

(ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej

 – Dz. Nr 225 z 2006 poz. 1635)

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Punkt Obsługi Interesanta (parter  budynku "A" Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich)

 

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Uchwała Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , jego zmian, oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy lub jego zmian.

 

Tryb odwoławczy :

W zależności od terminów :

-          uwagi do studium - 21 dni od zakończenia terminu wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu

-          uwagi do planu-  w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu miejscowego.

 

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Architektury i Geodezji

Pok. nr 1

Tel. 310 35 18

 

Osoba odpowiedzialna :

Pani Aneta Łochańska-Czerkas

 

Podstawa prawna :

Art. 11 pkt. 11 oraz art. 17 pkt. 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717)

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2018-06-14 11:23:21 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 711
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Antonina Majewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aneta Łochańska-Czerkas
Czas wytworzenia: 2005-01-12 12:22:56
Czas publikacji: 2018-06-14 11:23:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak