Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i specyfikacją techniczną oraz wybudowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, czterech domów socjalnych wraz z przyłączami, na działce o powierzchni 2100 m2, nr 21/3 obręb Pęgów. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i specyfikacją techniczną oraz wybudowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, czterech domów socjalnych wraz z przyłączami, na działce o powierzchni 2100 m2, nr 21/3 obręb  Pęgów.
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i specyfikacją techniczną oraz wybudowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, czterech domów socjalnych wraz z przyłączami, na działce o powierzchni 2100 m2, nr 21/3 obręb  Pęgów..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i specyfikacją techniczną oraz wybudowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, czterech domów socjalnych wraz z przyłączami, na działce o powierzchni 2100 m2, nr 21/3 obręb  Pęgów.

MARAPOL Sp. z o.o.

50-369 Wrocław

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 43/7

Cena oferty - 337 890.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

MARAPOL Sp. z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 43/7

50-369 Wrocław

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

PPUH "STYROBUD"

 Spółka z o.o.

Wilczyn, ul. Obornicka 24

55-120 Oborniki Śląskie

(3)

  191,55

 

 

 

 

 

 

  191,55

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

2

ALBERTO Sp. z o.o.

Dominice 3

64-140 Włoszakowice

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

ALBERTO Sp. z o.o.

Dominice 3 

64-140 Włoszakowice

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Uzasadnienie:

Nie spełniono warunku dokumentu: Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2012-06-12

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 


Liczba odwiedzin : 581
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-06-14 08:36:34
Czas publikacji: 2012-06-14 08:36:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak