Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Remont chodnika w m. Rościsławice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Remont chodnika w m. Rościsławice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340.

 
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remont chodnika w m. Rościsławice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Remont chodnika w m. Rościsławice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340

"PW-SERVICE" Zakład Usług Specjalistycznych

50-307 Wrocław

ul. Wyszyńskiego 121/1

Cena oferty - 521 155.09 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

"PW-SERVICE" Zakład Usług Specjalistycznych

ul. Wyszyńskiego 121/1

50-307 Wrocław

(1)

  400,00

 

 

 

 

 

 

  400,00

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik

Mickiewicza 24

56-160 Wińsko

(2)

  342,52

 

 

 

 

 

 

  342,52

1

ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH

Zbigniew Rapp

ul. Zielona 4

55-106 Czeszów

(3)

  269,32

 

 

 

 

 

 

  269,32

 

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2012-07-10

 

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 


Liczba odwiedzin : 582
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-07-10 13:25:27
Czas publikacji: 2012-07-10 13:25:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak