Rozstrzygnięcie przetargu na: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 341 od terenu PKP do drogi gminnej działka nr 5/39 w Pęgowie. 

 

 Rozstrzygnięcie przetargu na: Budowa chodnika przy  drodze wojewódzkiej nr 341 od terenu PKP do drogi gminnej działka nr 5/39 w Pęgowie. 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 341 od terenu PKP do drogi gminnej działka nr 5/39 w Pęgowie.

 OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 341 od terenu PKP do drogi gminnej działka nr 5/39 w Pęgowie.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 341 od terenu PKP do drogi gminnej działka nr 5/39 w Pęgowie.

"PW-SERVICE" Zakład Usług Specjalistycznych

50-307 Wrocław

ul. Wyszyńskiego 121/1

Cena oferty - 296 558.22 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Razem

[pkt]

1

"PW-SERVICE" Zakład Usług Specjalistycznych

ul. Wyszyńskiego 121/1

50-307 Wrocław

(1)

  400,00

  400,00

1

ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH

Wojciech Rapp

ul. Zielona 4

55-106 Czeszów

(2)

  377,56

  377,56

 

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2012-07-16

 

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 


Liczba odwiedzin : 576
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Pawlak
Czas wytworzenia: 2012-07-17 08:38:28
Czas publikacji: 2012-07-17 08:38:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak