ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Remont USC w Obornikach Śląskich 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Remont USC w Obornikach Śląskich

(zamieszczone w BZP w dniu 03/07/2012, nr ogłoszenia: 144015 - 2012)

ZAWIADOMIENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuję o wyniku postępowania na: Remont USC w Obornikach Śląskich.

Wybrano ofertę:

dla zadania: Remont USC w Obornikach Śląskich.

Popławski Krzysztof

Usługi Remontowo-Malarskie

56-100 Wołów

ul. Wiśniowa 37


Cena oferty - 164 474.44 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Razem

[pkt]

1

Popławski Krzysztof Usługi Remontowo-Malarskie

ul. Wiśniowa 37

56-100 Wołów

(7)

  300,00

  300,00

1

PPUH STYROBUD Sp. z o.o.

Wilczyn, ul. Obornicka 24

55-120 Oborniki Śląskie

(6)

  269,40

  269,40

1

Przedsiębiorstwo Budowlane Palast Promotion Veranstaltungs-Consulting

Dominik Wiszczuk

ul. Słowackiego 11a

55-100 Trzebnica

(5)

246,72

246,72

1

Robert Adamik

Zakład Usługowo-Produkcyjny

KWADREX R

ul. Niedźwiedzia 42/7

54-233 Wrocław

(4)

293,43

293,43

1

Kozak Elżbieta

Zakład Budowlano-Montażowy

„ELK-BUD”

ul. Wojska Polskiego 30/1

56-100 Wołów

(3)

196,95

196,95

1

Firma Budowlana AMD Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 2

56-120 Brzeg Dolny

(2)

195,96

195,96

1

Marapol Sp. z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 43/7

50-369 Wrocław

(1)

220,77

220,77

 

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2012-07-18

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 


Liczba odwiedzin : 617
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Pawlak
Czas wytworzenia: 2012-07-19 07:52:44
Czas publikacji: 2012-07-19 07:52:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak