Ewidencje inne 

 

Ewidencje inne

 

 

Dodatków mieszkaniowych
      ewidencję prowadzi Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- inspektor ds. dodatków mieszkaniowych i kadr – Maria Gwiazda

- tel. 0 71 310 35 19 wew. 433

Pracowników Urzędu
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

- podinspektor ds. kadr – Katarzyna Mączka

- pokój nr 10, tel. 071 310 35 19 wew. 419


Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

- podinspektor ds. obsługi sekretariatu – Halina Adamczyk

- pokój nr 14, tel. 071 310 35 19 wew. 453, 454

Umów o dzieło oraz umów zleceń
      ewidencję prowadzi Wydział Budżetu i Finansów
- pokój nr 26, tel. 071 310 35 19 wew. 441

Wydanych zaświadczeń
- o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- o nie zaleganiu w podatkach
- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
- o wartości otrzymanych bonów paliwowych
      ewidencję w/w spraw prowadzi Wydział Budżetu i Finansów. Dział Podatki rolne.

- księgowa ds. wymiaru, ewidencji i windykacji łącznego zobowiązania pieniężnego – Anna Łuczuk

- księgowa ds. wymiaru, ewidencji i windykacji łącznego zobowiązania pieniężnego – Marzena Kuryło-Kulik

- pokój nr 28, tel. 071 310 35 19 wew. 449

Sprzedaży nieruchomości na terenie miasta
      ewidencję prowadzi Wydział Architektury i Geodezji

- inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami na terenie miasta – Danuta Balowska

- pokój nr 4, tel. 071 310 35 19 wew. 421

Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
      ewidencję prowadzi Wydział Architektury i Geodezji

- podinspektor ds. gospodarowania nieruchomościami na terenie gminy – Danuta Balowska

- pokój nr 1, tel. 071 310 35 18, 310 35 19 wew. 422

Przydomowych oczyszczalni ścieków
      ewidencję prowadzi Wydział Infrastruktury, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

- inspektor ds. środowiska i zagospodarowania terenów zieleni – mgr inż. Magdalena Ignaciuk

- pokój nr 7, tel. 071 310 35 19 wew. 434

 

Wydawanych zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

       ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

- referent ds. ewidencji działalności gospodarczej – mgr Monika Wawrzak

- pokój nr 100, tel. 071 310 29 26 lub 310 35 19 wew. 451

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

         ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

- referent ds. ewidencji działalności gospodarczej – mgr Monika Wawrzak

- pokój nr 100, tel. 071 310 29 26  lub 310 35 19 wew.451

 


Liczba odwiedzin : 871
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Olszewski
Czas wytworzenia: 2007-03-23 12:35:14
Czas publikacji: 2015-11-19 08:26:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak