Przyznanie mieszkania komunalnego 

 
Przyznanie mieszkania komunalnego 
Download/get/id,21882.html

Przyznanie lokalu komunalnego.

 

Wymagane dokumenty:
Kompletny wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego składany do Społecznej Komisji Mieszkaniowej poprzez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich. Druk do pobrania (92.5 KB)
 
Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty.
 
Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1,

bud. C pok. 6 – Referat Spraw Lokatorskich.
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sprawy załatwiane są w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz innych przepisów proceduralnych i merytorycznych. Wniosek rozpatruje powołana przez Radę Miejską Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która sporządza listy osób spełniających odpowiednie kryteria i zakwalifikowanych do zawarcia stosownej umowy najmu lokalu.
Do osób ujętych na listach ostatecznych, Urząd Miejski wysyła zawiadomienia z propozycją objęcia wskazanego lokalu.  
W przypadku złożenia pisemnego oświadczenia przez wnioskodawcę o przyjęciu lokalu, pracownik Urzędu Miejskiego sporządza wniosek skierowany do Burmistrza o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu. Wyrażenie przez Burmistrza pisemnej zgody stanowi podstawę do przygotowania zawarcia umowy najmu i protokolarnego przekazania lokalu tej osobie.
Sprawy z zakresu zawierania umów najmu prowadzi Referat Spraw Lokatorskich.  
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150).
2. Uchwała nr 0150/XVII/77/07 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oborniki Śląskie.
 
Osoba odpowiedzialna : 

Podinspektor ds. obsługi zasobów lokatorskich
Joanna Jastrzębska

  

 

 

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 875
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Jastrzębska
Czas wytworzenia: 2004-11-19 10:10:16
Czas publikacji: 2004-11-19 10:10:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak