Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Budowa kontenerowej pompowni wody, żelbetowego naziemnego zbiornika wody, infrastruktury technicznej oraz przebudowa zasilania energetycznego w Osolinie 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Budowa kontenerowej pompowni wody, żelbetowego naziemnego zbiornika wody, infrastruktury technicznej
oraz przebudowa zasilania energetycznego w Osolinie
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa kontenerowej pompowni wody, żelbetowego naziemnego zbiornika wody, infrastruktury technicznej oraz przebudowa zasilania energetycznego w Osolinie..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Budowa kontenerowej pompowni wody, żelbetowego naziemnego zbiornika wody, infrastruktury technicznej oraz przebudowa zasilania energetycznego w Osolinie.

INSTALCOMPACT Spółka z o.o.

62-080 Tarnowo Podgórne

ul. Wierzbowa 23

Cena oferty - 725 112.29 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

INSTALCOMPACT

Spółka z o.o.

ul. Wierzbowa 23

62-080 Tarnowo Podgórne

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2012-07-19

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 


Liczba odwiedzin : 578
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-07-19 09:41:40
Czas publikacji: 2012-07-19 09:41:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak