ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2012/2013 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.  

 

  

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2012/2013
do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie. 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2012/2013 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie. 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2012/2013 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”

ul. Łokietka 22

55-120 Oborniki Śląskie

 

Cena oferty - 131 360,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Razem

[pkt]

1

Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”

ul. Łokietka 22

55-120 Oborniki Śląskie

(1)

  100,00

  100,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2012-07-26

 

                                                                      B U R M I S T R Z

 

                                                                       -mgr Sławomir Błażewski-

 

 


Liczba odwiedzin : 593
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-07-26 13:41:08
Czas publikacji: 2012-07-26 13:41:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak