ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

 

  

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

(zamieszczone w BZP w dniu 12/07/2012, nr ogłoszenia:151977 - 2012)

 

ZAWIADOMIENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuję o wyniku postępowania na: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wybrano ofertę:

dla zadania: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Popławski Krzysztof

Usługi Remontowo-Malarskie

56-100 Wołów

ul. Wiśniowa 37

 

Cena oferty – 71 952,94 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Razem

[pkt]

1

Popławski Krzysztof Usługi Remontowo-Malarskie

ul. Wiśniowa 37

56-100 Wołów

(3)

  300,00

  300,00

1

Piotr Giera „Usługi Budowlane”

Dzięczyna 28a

64-125 Poniec

(1)

  241,83

  241,83

1

Przedsiębiorstwo Budowlane Palast Promotion Veranstaltungs-Consulting

Dominik Wiszczuk

ul. Słowackiego 11a

55-100 Trzebnica

(4)

207,06

207,06

1

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych

„MASZBUD”

mgr Aleksander Pawliszyn

ul. Stoczniowa 53

51-215 Wrocław

(2)

229,71

229,71

1

Blacharstwo-Dekarstwo

oraz usługi ogólnobudowlane

Jan Ossowski

ul. 24 stycznia 2a

56-210 Wąsosz

(5)

227,97

227,97

 

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2012-07-27

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 


Liczba odwiedzin : 625
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Pawlak
Czas wytworzenia: 2012-07-27 12:38:04
Czas publikacji: 2012-07-27 12:38:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak