Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie 

 
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie 

  

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:

 


1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

        Wniosek Druk do pobrania wraz z załącznikami
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

        Wniosek Druk do pobrania wraz z załącznikami
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Opłata:
1) Opłata za wniosek 5 zł (na podstawie art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej) w znakach skarbowych
2) Opłata za załącznik 0,50 zł (na podstawie art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej) w znakach skarbowych
3) 76 zł lub 400 zł (na podstawie art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej) w formie przelewu.

Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta w Obornikach Śląskich Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich - nr konta 13 95830009 000 1007 2000 0016
Znaki opłaty skarbowej do nabycia w Punkcie Obsługi Interesanta

Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Obsługi Interesanta

Termin i tryb załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Infrastruktury, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, pok. nr 7

Podstawa prawna:
1) KPA
2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.)

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

wniosek_na_odbieranie_stalych_odpadow_komunalnych.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49.5k Format: .doc Pobierz

wniosek_na_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych_i_transport_nieczystosci_ciekych.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 633
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Józef Wnęk
Czas wytworzenia: 2004-06-16 14:04:27
Czas publikacji: 2004-06-16 14:04:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak