Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”. 

 

  

                                                                                                    Oborniki Śląskie, 29.08.2012 r.

     ZPiPŚ.271.58.2012

             ( znak sprawy )

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

- Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”. 

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 1000,00 zł (brutto) wartość netto: 813,01 zł, co w oparciu o uśredniony kurs euro daje równowartość 202,26 euro (netto).

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 13.08.2012 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – na podstawie telefonicznego oraz internetowego badania rynku

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

Katarzyna Jarczewska – podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

                                                                     ( podać dane pracownika)

 5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

……… Zamówienie o wartości poniżej 14 tysięcy euro netto …...............…………

6.      Dla zamówień poniżej 14 000 euro, w dniu 22-08-2012 r. zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej  http://bip.oborniki-slaskie.pl 

7.      W terminie składania ofert, tj. do dnia 29-08-2012 r. do godz. 10:00 przedstawiono poniższe oferty:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena

(brutto)

Uwagi

1

PPHU „GREEN POINT” REKLAMA WIZUALNA Szymon Wroński

Żmigródek 94

55-140 Żmigród

959,49 zł

 

2

STUDIO REKLAMOWE „PRINTER”

Marek Kamieniarz

ul. Stawowa 18 C

55-114 Wisznia Mała

922,50 zł


3

Muffin

Kaszczuk Ewa

ul. Wesoła 47

58-200 Dzierżoniów

2 460,00 zł


4

Agencja Reklamowa ABVERT

Krzysztof Jurczyński

ul. Strumykowa 22 Gaszyn

98-300 Wieluń

1 461,24 zł


 8.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 9.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

STUDIO REKLAMOWE „PRINTER”

Marek Kamieniarz ul. Stawowa 18 C

55-114 Wisznia Mała

10.  Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

- Wykonawca zaproponował najniższą cenę za wykonanie usługi.

11.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

Martyna Maślej – podinspektor ds. zamówień publicznych   

            (podać dane pracowników, którzy brali udział w wyborze propozycji cenowej)

12.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

        Martyna Maślej – podinspektor ds. zamówień publicznych

         (podać dane pracownika, który przygotował przedmiot zamówienia)

 

                       Martyna Maślej – podinspektor ds. zamówień publicznych                                                                            

           ( podpis pracownika prowadzącego prace)

13.  Dokumentację sporządził/a: Martyna Maślej – podinspektor ds. zamówień publicznych

                                                               (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

 

                                                                 Martyna Maślej – podinspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                     ( podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 

14.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Burmistrza lub osobę upoważnioną :

     Nr rejestru: ZPiPŚ.271.58.2012 data: 29-08-2012 r.

 

 

                                                                                                                                            ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

                                                                                                                                                     mgr Karol Kos

 

 


Liczba odwiedzin : 589
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-08-29 14:48:19
Czas publikacji: 2012-08-29 14:48:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak