Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP I STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 

 

  

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.51.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                     Oborniki Śląskie, dnia 03 września 2012 r.

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

      ul. Trzebnicka 1, 
  55-120 Oborniki Śląskie

      (Zamawiający)

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 170679-2012 w trybie przetargu nieograniczonego na: BUDOWĘ REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP I STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

działając zgodnie z art. 93 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2010 r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami) informuję, że postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7.

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH

 

                                                                                                                     mgr Karol Kos

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (podpis kierownika  Zamawiającego)

 


Liczba odwiedzin : 544
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-09-03 13:47:04
Czas publikacji: 2012-09-03 13:47:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak