Rozstrzygnięcie przetargu na: Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012/2013 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie. 

 

  

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012/2013 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012/2013 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

Wybrano ofertę:

dla zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012/2013 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie. 

Petro-Lawa Sp. z o.o.

Dębno 1A

55-140 Żmigród

Cena oferty – 635 040,00  

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Razem

[pkt]

1

Petro-Lawa Sp. z o.o.

Dębno 1A

55-140 Żmigród

 (1)

  100,00

  100,00

1

„PETROL” S-ka z o.o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

 (2)

   98,25

         98,25

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0


 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2012-09-04

 

                                                                      ZASTĘPCA   B U R M I S T R ZA

 

                                                                      -mgr Karol Kos-

 


Liczba odwiedzin : 571
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-09-04 12:31:26
Czas publikacji: 2012-09-04 12:31:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak