Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa nawierzchni jezdni w Osoli ul. Leśna. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Przebudowa nawierzchni jezdni w Osoli ul. Leśna.

 
 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa nawierzchni jezdni w Osoli ul.Leśna.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Przebudowa nawierzchni jezdni w Osoli ul.Leśna

"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" Sp. z o.o.

56-100 Wołów

Piotroniowice 54

Cena oferty - 155 939.99 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków ikryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" Sp. z o.o.

Piotroniowice 54

56-100 Wołów

(2)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

"PW-SERVICE" Zakład Usług Specjalistycznych

ul. Wyszyńskiego 121/1

50-307 Wrocław

(3)

  241,53

 

 

 

 

 

 

  241,53

1

BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 11

54-517 Wrocław

(1)

  234,39

 

 

 

 

 

 

  234,39

 

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2012-09-05

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

-mgr Karol Kos-

 

 


Liczba odwiedzin : 555
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-09-05 13:59:22
Czas publikacji: 2012-09-05 13:59:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak