Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Budowa oświetlenia drogowego wraz z szafką sterowniczą w Paniowicach działka nr 101. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Budowa oświetlenia drogowego wraz z szafką sterowniczą w Paniowicach działka nr 101.

 
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa oświetlenia drogowego wraz z szafką sterowniczą w Paniowicach działka nr 101.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Budowa oświetlenia drogowego wraz z szafką sterowniczą w Paniowicach działka nr 101

NANOTEL S.A.

51-502 Wrocław

ul. Mydlana 3

Cena oferty - 62 755.22 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

NANOTEL S.A.

ul. Mydlana 3

51-502 Wrocław

(2)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

JAMP Spółka z o.o.

Obornicka 49/8

51-113 Wrocław

(1)

  206,31

 

 

 

 

 

 

  206,31

 W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

3

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Piotr Tomczak

ul. Chełmońskiego 28

64-100 Leszno

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony.

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Piotr Tomczak

ul. Chełmońskiego 28 

64-100 Leszno

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku dokumentu: Wzór umowy.

Uzasadnienie :

Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z żądaniem uzupełnienia oferty o wymagany zapisami SIWZ zaakceptowany wzór umowy. Nie uzupełniono oferty w wymaganym terminie.

Nie spełniono warunku: Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Nie spełniono warunku dokumentu: Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Uzasadnienie :

Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z żądaniem uzupełnienia oferty o wymagane zapisami SIWZ aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków. Nie uzupełniono oferty w wymaganym terminie.

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2012-09-28

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 


Liczba odwiedzin : 558
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-09-28 11:43:48
Czas publikacji: 2012-09-28 11:43:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak