Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Remont chodników w Obornikach Śląskich ul. Podzamcze i ul. Dworcowa  

 
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Remont chodników w Obornikach Śląskich ul. Podzamcze i ul. Dworcowa 
 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remont chodników w Obornikach Śląskich ul. Podzamcze i ul. Dworcowa.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Remont chodników w Obornikach Śląskich ul. Podzamcze i ul. Dworcowa

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik

56-160 Wińsko

Mickiewicza 24

Cena oferty - 59 583.20 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik

Mickiewicza 24

56-160 Wińsko

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

KAMBUD Kułaga Jacek

Złotów 66

55-106 Zawonia

(2)

  293,58

 

 

 

 

 

 

  293,58

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2012-10-02

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Liczba odwiedzin : 650
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-10-19 14:01:01
Czas publikacji: 2012-10-19 14:01:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak