Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Wymiana podłogi sportowej powierzchniowo - elastycznej w istniejącej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pęgowie. 

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Wymiana podłogi sportowej powierzchniowo - elastycznej w istniejącej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pęgowie..


 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wymiana podłogi sportowej powierzchniowo - elastycznej w istniejącej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pęgowie..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Wymiana podłogi sportowej powierzchniowo - elastycznej w istniejącej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pęgowie.

TOP SPORT Jan Pietraszko

43-300 Bielsko-Biała

ul. Lipnicka 6

Cena oferty - 75 992.04 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

TOP SPORT Jan Pietraszko

ul. Lipnicka 6

43-300 Bielsko-Biała

(2)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

"INVEST-BIURO" B. Ważny, P. Ważny

ul. Lwowska 6

35-301 Rzeszów

(1)

  272,97

 

 

 

 

 

 

  272,97

1

ARKADIA - SPORT Marek Gabalewicz

ul Szczytnicka 43

50-382 Wrocław

(3)

  247,77

 

 

 

 

 

 

  247,77

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2012-10-23

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 


Liczba odwiedzin : 579
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-10-24 10:53:48
Czas publikacji: 2012-10-24 10:53:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak