Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP I STAN SUROWY ZAMKNIĘTY. 

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP I STAN SUROWY ZAMKNIĘTY.

 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP I STAN SUROWY ZAMKNIĘTY.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP I STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

ASCOMPLEX Adam Stążka

56-100 Wołów

ul. Kościuszki 13E/1

Cena oferty - 329 830.19 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

 

 

1

ASCOMPLEX Adam Stążka

ul. Kościuszki 13E/1

56-100 Wołów

(7)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

Usługi Budowlane - Piotr Giera

Dzięczyna 28a

64-125 Poniec

(2)

  279,66

 

 

 

 

 

 

  279,66

1

MARAPOL Sp. z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 43/7

50-369 Wrocław

(1)

  217,11

 

 

 

 

 

 

  217,11

1

"EKOFLOR" Tomasz Karpierz

ul. Szczepińska 8/43

53-655 Wrocław

(6)

  215,55

 

 

 

 

 

 

  215,55

1

PPUH "STYROBUD" Spółka z o.o.

Wilczyn, ul. Obornicka 24

55-120 Oborniki Śląskie

(8)

  204,42

 

 

 

 

 

 

  204,42

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

3

P.U.P.H. "IB-IR" Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 52A

55-075 Bielany Wrocławskie

Art. 89. ust.1 pkt 2

Nie spełniono warunku dokumentu: Kosztorys ofertowy

Uzasadnienie :

Oferta niezgodna merytorycznie z zapisami SIEZ oeraz późniejszymi odpowiedziami na zapytania - odpowiedź na zapytanie 1 z dnia 08.10.2012 r. - Zamawiający nie dopuszcza dopisywania pozycji do kosztorysu ofertowego w stosunku do załączonego do SIWZ przedmiaru robót

Brak poprawności merytorycznej

Uzasadnienie : Jak wyżej.

2

4

Jarosław Busz - Zakład Budowlany ELIOS II

Kuczyna 21

63-840 Krobia

Art. 89. ust.1 pkt 2

Nie spełniono warunku dokumentu: Kosztorys ofertowy

Uzasadnienie :

Oferta niezgodna merytorycznie z zapisami SIWZ oeraz późniejszymi odpowiedziami na zapytania - odpowiedź na zapytanie 1 z dnia 08.10.2012 r. - Zamawiający nie dopuszcza dopisywania pozycji do kosztorysu ofertowego w stosunku do załączonego do SIWZ przedmiaru robót

Brak poprawności merytorycznej

Uzasadnienie : Jak wyżej.

3

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUD-TRANS" Stanisław Czarniak

ul. Siemiradzkiego 20A

51-631 Wrocław

Art. 89. ust.1 pkt 2

Nie spełniono warunku dokumentu: Kosztorys ofertowy

Uzasadnienie :

Oferta niezgodna merytorycznie z zapisami SIWZ oraz późniejszymi odpowiedziami na zapytania - odpowiedź na zapytanie 1 z dnia 08.10.2012 r. - Zamawiający nie dopuszcza dopisywania pozycji do kosztorysu ofertowego w stosunku do załączonego do SIWZ przedmiaru robót

Brak poprawności merytorycznej

Uzasadnienie : Jak wyżej.

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2012-10-23

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 


Liczba odwiedzin : 626
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-10-24 10:57:49
Czas publikacji: 2012-10-24 10:57:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak