Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i wybudowanie przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla kompleksu obiektów Gimnazjum Publiczne, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Publiczne w Pęgowie. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Zaprojektowanie i wybudowanie przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla kompleksu obiektów Gimnazjum Publiczne, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Publiczne w Pęgowie.
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zaprojektowanie i wybudowanie przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla kompleksu obiektów Gimnazjum Publiczne, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Publiczne w Pęgowie..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Zaprojektowanie i wybudowanie przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla kompleksu obiektów Gimnazjum Publiczne, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Publiczne w Pęgowie.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMED"  Sp. z o.o.

54-215 Wrocław

ul. Bystrzycka 26

Cena oferty - 156 825.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMED"  Sp. z o.o.

ul. Bystrzycka 26

54-215 Wrocław

(2)

  400,00

 

 

 

 

 

 

  400,00

1

F.H.U. "EKOTECH"

Piotr Bortlik

ul. Świerczewskiwego 85

44-336 Jastrzębie Zdrój

(3)

  178,72

 

 

 

 

 

 

  178,72

1

"REDDO" Piotr Trybała Przedsiębiorstwo robót budowlano-instalacyjnych

ul. Krokusów 11

44-152 Gliwice

(1)

  129,76

 

 

 

 

 

 

  129,76

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2012-11-13

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 


Liczba odwiedzin : 592
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-11-14 10:47:10
Czas publikacji: 2012-11-14 10:47:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak