ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM 

 

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

 

 

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.


Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek
2. Dokument tożsamości :
    dowód osobisty lub paszport

Opłaty:
Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o stanie cywilnym - 38,00 zł.
 
Termin odpowiedzi:

1. Zaświadczenie o stanie cywilnym dla osoby, której wszystkie akty stanu cywilnego zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego wydawane są niezwłocznie.
2.Zaświadczenie dla osoby, której akt urodzenia/akt małżeństwa/akt zgonu współmałżonka  znajduje się w USC w Obornikach Śląskich i nie został jeszcze przeniesiony do rejestru stanu cywilnego - wydawane są w terminie 7 dni roboczych.
3.Zaświadczenia dla osoby, której w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innych usc i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego - wydawane są w terminie 10 dni roboczych.

4. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłacznie osobie, której dotyczy.

5. Może zostać wydanen na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

WAŻNE! Posiadanie jedynie profilu zaufanego na platformie ePUAP nie jest wystarczajace do otwarcia przesłanego dokumentu. żądane zaświadczenie może zostać przesłane elektronicznie za pomoca platformy ePUAP, jednak warunkiem odbioru takiego dokumentu jest posiadanie oprogramowania odczytującego dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Zaświadczenie wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanegi certyfikatu uzyskany z aposrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na aplatformie ePUAP może być wykorzystane wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

6. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

 
Podstawa prawna:
1 Art. 44 ust. 1 pkt 3 i Art. 44 ust. 4, Art. 49 ust. 1-3 i Art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2016, poz. 2064 z późn.zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2016, poz. 1827 z późn.zm.)

 

Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-07-29 10:25:48 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 726
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Freus
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Freus
Czas wytworzenia: 2004-07-06 09:47:39
Czas publikacji: 2018-06-26 08:44:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak