Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób 

 

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na teren gminy Oborniki Śląskie 

 

Wydanie  zezwolenia  na  wykonywanie  regularnych  przewozów  osób
w krajowym transporcie drogowym na teren gminy Oborniki Śląskie


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Druk do pobrania zawierający:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres

- numer w rejestrze przedsiębiorców

- numer licencji (na kraj wydanej przez Urząd Marszałkowski)

- czas na jaki zezwolenie ma być wydane

 

2. Do wniosku należy dołączyć:

a) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów – zgodnie z rozkładem jazdy

b) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami

c) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi

d) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych

e) cennik

f) wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

g) kserokopię licencji (której numer wpisuje się w punkcie 3 formularza wnioskowego)


Opłaty:

Opłata administracyjna za wydanie zezwolenia na obszar gminy na okres:

· 2 – 15 lat wynosi 200 zł

· 15 – 30 lat wynosi 250 zł

· 30 – 50 lat wynosi 300 zł

Opłata za wymianę uprawnień przewozowych, gdy nie ulegają zmianie dotychczasowe dane określone w tych uprawnieniach: wynosi 100 zł

Opłata za zmianę danych lub wtórnik zezwolenia: 10% opłaty za zezwolenie.

(na podst. art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371)

Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Obsługi Interesanta lub sekretariat Urzędu

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Monika Wawrzak, referent ds. działalności gospodarczej

pok. nr 100, budynek B Urzędu
w godzinach pracy Urzędu
tel. 0 71 310 29 26

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 18 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371)

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

formularz_wykonywanie_transportu_drogowego.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 583
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Wawrzak
Czas wytworzenia: 2004-04-13 09:36:28
Czas publikacji: 2004-04-13 09:36:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak